ทำนายฝัน 'ข่าวร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ข่าวร้าย ฝันว่าได้รับฟังข่าวร้าย คุณกำลังจะมีความสบายอก สบายใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ข่าวร้าย'

ฝันว่าได้รับฟังข่าวร้าย คุณกำลังจะมีความสบายอก สบายใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินเล่นบนหาดทราย ถูกล็อตเตอรี่ ยกของหนัก กาบินเข้ามาในบ้าน พริกไทย รักภรรยาตัวเอง ผลักของหนัก จิ้งหรีด โดนแทง โขลงช้าง แข่งม้า ปีก จับผีเสื้อ ผ้าเช็ดหน้า ย่าง ฝั่ง ทหารยิงปืนใหญ่ นาฬิกาข้อมือเสีย ฆ่าเต่า งมของในลำคลอง เบ็ดตกปลา งานมงคล คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล วิดน้ำ เล่นตะกร้อ ขาหัก เครื่องขยายเสียง ค้างคาว ภรรยานอกใจ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ผ้าโพกหัว ความดีความชอบ กลางคืน ทอดแห ห่าน เขียด ดวงอาทิตย์ขึ้น ที่ฝังศพ ลังไม้ ถ่ายขี้ ถูกแทง ยานพาหนะ เณรหน้าไฟ ซ่อมแซมรั้วบ้าน เกวียน กินอุจจาระ เชือกรัดคอ นักเรียน ตำรวจตั้งด่าน เปลือก โกนหนวด จุดดอกไม้ไฟ เดินลุยกองไฟ กระบือ ดื่มน้ำชา เรียก พี่น้องทุบตีกัน ไล่จับผีเสื้อ หมาก เดินตากแดด กินผัก ฟันบนตนเองหัก ดอกซ่อนกลิ่น เก็บของมีค่าได้ จานชาม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ สุสาน ร้องไห้ ฏีกา กระดาษทิชชู ยอดตึกสูงทรงกลม จอบหรือเสียม แม่ ตัดนิ้วมือตัวเอง กระติกน้ำร้อน คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตกหลังม้า นั่งบนอาสนะสงฆ์ สมอเรือ ถูกฟันคอขาด เช็ค ( Cheque ) ปลาหมึกหลายตัว แต่งงานก่อนกำหนด รองเท้า เขียนหนังสือ เลือดออกเต็มตัว ปลิง จับสายสิญจน์ บิณฑบาต ข้อเท้าเจ็บ หาบขี้กลับบ้าน ขี่โคอศุภราช ยารักษาโรค พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทดน้ำ ยุง นาข้าวรกร้าง หักธนู พลอยหลากสีสัน ขอโทษ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM