ทำนายฝัน 'ข่าวร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ข่าวร้าย ฝันว่าได้รับฟังข่าวร้าย คุณกำลังจะมีความสบายอก สบายใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ข่าวร้าย'

ฝันว่าได้รับฟังข่าวร้าย คุณกำลังจะมีความสบายอก สบายใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จับก้อนกรวด ก้อนทราย ดัดผม อีเมล ( Email ) ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ทหารเข้าบ้าน สายสร้อย เล่นฟองสบู่ พูดสนทนา มีปากเสียงภายในครอบครัว เดินทางไปวัด นุ่น แกะสลักรูปปั้น จันทร์ทรงกลด เชื้อเชิญ ห้อง รักเพื่อน ฉี่ พระพิฆเณศ ต้องโทษ ตลับแป้งทาหน้า ศรีนครินทราบรมราชชนนี เพชรนิลจินดา ปลาหมึกหลายตัว ลูกจันทร์ ทำนบ เจ้าสาว ญาติตาย คนรักหรือคู่รัก ถุงใส่เงิน ค้างคาว กรวยจราจร แลบลิ้น ต้นไม้เหี่ยวเฉา ยอดโดม มาลัยดอกไม้ หมัดกัด ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ถอยหลัง ชกมวย บ่อน้ำ ตู้นิรภัย ผักกาด บิลเลียด เจดีย์ ฆ่าสุนัขบ้า เครื่องบินตก เดินทางก่อนกำหนด เดินเข้าออกประตูกว้างๆ สวมเสื้อสีเขียว ผู้ชายผมยาว คางคก ฐานพระพุทธรูป ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ถล่ม พระเจ้า ถูกเฉือนเนื้อ ถูกสัตว์กัด รบชนะ ละทิ้งบ้าน ริมฝีปาก ไม้ไผ่ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น หญิงแปลกหน้า ท่องเที่ยวในสวน เดินอยู่ในป่าช้า มองนํ้าตกตามลำพัง ฝังทั้งเป็น แพรพรรณ วิดน้ำ มองดูเหว ปม แมลงภู่ กะปิ ถูกปล้น ขอบฟ้า จำนอง ถูกมัดด้วยเชือก ทะเลที่เงียบสงบ นกยูงรำแพน ตู้เซฟ ฤดูฝน ฝาด ไฮไฟว์ ( hi5 ) บวชพระ ภรรยาหนี เครื่องแบบตำรวจ ฮา ทดน้ำ เป็นแผลที่คอ หญ้า แมวสีสวาท ราวตากผ้า ดื่มน้ำหวาน คนตายในบ้าน สติ เขี้ยวสัตว์ แทง ผ้าขาว ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ปล้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM