ทำนายฝัน 'ข่าวร้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ข่าวร้าย ฝันว่าได้รับฟังข่าวร้าย คุณกำลังจะมีความสบายอก สบายใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ข่าวร้าย'

ฝันว่าได้รับฟังข่าวร้าย คุณกำลังจะมีความสบายอก สบายใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่คอคน วัง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตกบ่อมีหนอน รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส แขนขาด สัปเหร่อ ประกาศข่าวการเกิด ถูกลูกปลุกให้ตื่น ไมโครโฟน ผ้าแพร ฝังศพคนที่รู้จัก ตกกระ ถูกโจรชิงทรัพย์ แตกร้าว นาฬิกา เณรหางนาค เช็ค ( Cheque ) สายนาฬิกาข้อมือขาด ตู้เซฟ ประหาร ตัวเองกลายเป็นนก อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ตัวเองถูกประหาร เชื้อเชิญ ไต่ลวด หวีผม กัดลิ้นตัวเองขาด ตารอบตัว ชาวประมง ผู้ชายผมยาว ดมกลิ่นดอกไม้ ญาตินํ้าตาตก ตกใจจนสะดุ้ง ไม้พลอง ประดาน้ำ ปลูก ครัว กงล้อ จานชาม เห็นคนอื่นถูกประณาม ขี่เสือ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) แก้วแตก สัปทน มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ถูกเสือกัด แมวดำ จันทร์เพ็ญ สถานี กรรไกร ประหารคนรัก เทียนชัย เครื่องจักรทำงานได้ดี ขันตักน้ำ เอามือตบต้นขาตัวเอง กอดภรรยา เพื่อนที่จากไปไกล ตรอมใจ กินผัก ถูกประณาม เห็นปีศาจกินคน ฆ่าหมัด เด็กนอนบนเตียง ยื้อแย่ง ญาณ เงี่ยง ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง คลอดบุตร ถูกหนูกัด ความมั่งคั่ง ตู้นิรภัย นัยน์ตา ถูกหวายรัด โซ่ ค่ำคืน นกกำลังจิกกัน พนมมือ ตาหลายคู่ มีฤทธิ์ ฉี่รดที่นอน ตกหลังม้า ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ถอดเสื้อ เลี้ยง เรือกำลังจม กระปุก คดีฟ้องร้องกัน จักรเย็บผ้า ควาย ขี้เถ้าในเตาไฟ เลิกมุ้งขึ้น หลงป่า ซื้อเต่า จุดไฟแล้วดับ เหงื่อ เขาวงกต กระบอก หมีทำร้าย บัญชี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น