ทำนายฝัน 'ข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า ข้าว ฝันเห็นข้าว หมายถึงจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้ หรือหากฝันเห็นเป็นข้าวสาร จะได้ข่าวหรือได้พบกับญาติพี่น้องที่จากกันไปนาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ข้าว'

ฝันเห็นข้าว หมายถึงจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้ หรือหากฝันเห็นเป็นข้าวสาร จะได้ข่าวหรือได้พบกับญาติพี่น้องที่จากกันไปนาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โครงกระดูกสัตว์ ขโมยทรัพย์สมบัติ นกกำลังจิกกัน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ปีนรั้ว จน ก้น รีดนมโค ฆ่าสุนัขบ้า ทำขวดแตก น้ำตา กลด มีด ฆ่าใครบางคน ผม วิ่ง คดีฟ้องร้องกัน กินโทสต์ กรง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ อยากตาย ทดน้ำ กระดาษเปื้อนหมึก เหงื่อ ไผ่ ตัวเองมีชื่อเสียง ทำนาย เปิดผนึกซองจดหมาย ม่านกั้นกำบังสายตา ขนม ได้พูดคุยกับเพื่อน ตัวเลข ผึ้งบินรอบรังของมัน ช่างเหล็ก อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว แมลงปอ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง บ้านมีช่องโหว่ กระจกแตก สินบน ธูปเทียน จับปลาตะเพียน คางคก อินสตาแกรม ( instargram ) ทาก ทำขวัญ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เด็กผู้ชายสู้กัน สุริยคราส คนแคระ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แคร่ พระ เป็นคนปรุงอาหาร ต่อสู้ ภาพยนตร์ เครา ฝนตกระหว่างเดินทาง พ่อหม้าย ภาชนะแตกร้าว ว่ายน้ำข้ามฝั่ง คนรักนอกใจ พังประตู กรวยกรอกน้ำมัน ถูกยิงด้วยธนู ตู้รับจดหมาย แมวสีสวาท มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ป่วย แต่งงาน ใช้ยาเสพติด ตกต้นไม้ ลำคลอง โกรธ มัคคุเทศก์ ปัดกวาดฝุ่น ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น กระท่อมริมทะเล ฆ่าเต่า ถอด เห็นรองเท้าเก่า ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ไว้ทุกข์ หมากัด ถลกหนัง ฆ่าตัวตาย น้ำพุ แห่กฐิน พรวนดิน ยกของหนัก นอนกับนางงาม รัศมี จับสุกร ฆาตกร ขบวนแห่ จับผีเสื้อ หงส์ คนบ้า กบฎ ดวงแก้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM