ทำนายฝัน 'ข้าวสาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ข้าวสาร เห็นข้าวสาร หรือ ข้าวสารที่หุงสุกแล้ว ผู้ฝันจะได้รับข่าว หรือ ได้พบญาติมิตรที่จากกันไปนานโดยไม่นึกไม่ฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ข้าวสาร'

เห็นข้าวสาร หรือ ข้าวสารที่หุงสุกแล้ว ผู้ฝันจะได้รับข่าว หรือ ได้พบญาติมิตรที่จากกันไปนานโดยไม่นึกไม่ฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บริโภคเนื่อสุกร เครื่องบิน ล้างบ้าน หว่านข้าวในนา ตกบ่อลึก พาน นักเรียน อักษรย่อ ตั้งครรภ์ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว วอ กำไลข้อมือ โบสีดำ ประกาศข่าวการตาย ต้นไม้เหี่ยวเฉา ถาด กระดานดำว่างเปล่า พายเรือตามลำพัง ย่างเนื้อ หิมะตกในฤดูร้อน ร่มกางอยู่ มาลี ราชสีห์ แก้ม ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ฟุตบอล ถูกสวมกุญแจมือ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ถูกฆ่า ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ปลาเงินปลาทอง กินเนื้อย่าง ถั่วปลูกอยู่ในไร่ กระซิบกับเพื่อน กงสุล แก้บน มดกัด ถังขยะ ทอผ้า ความมืด งมหาของ ฟันดาบ ลับ โถแป้ง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ได้ยินเสียงกระซิบ นอนบนที่นอน เต้าฮวย ขึ้นศาล คนแคระ สุกรกลายเป็นคน มีคนขอโทษ ผู้หญิงตั้งครรภ์ สูบบุหรี่ เชือดคอสุกร ศิลา ยกของหนัก ถ้ำ เป็นใบ้ หมาคาบหม้อ นั่งจับเจ่า เจ้าที่ ฟันปลอม หลงทาง ดวงอาทิตย์มืดมัว ทุบตีภรรยา กระจกหลากสี ดวงจันทร์ ต่อสู้กับปีศาจ ทุ่งนา ครีบปลา เครื่องบินตก แสงบนท้องฟ้า ไข่ ห่มผ้า ถ่านไฟ อสนีบาต กล้วยเน่า เสื้อครุย งมของในแม่น้ำ ฉีกกระดาษ แข่งวิ่ง ข้าว มรดก ตุ้มหูหาย พระสงฆ์ แม่หม้าย กุ้งยักษ์ กางเขน (นก) รักใครบางคนมากๆ คอมพิวเตอร์ ทาส สวะ เส้นด้าย กระถางหลุดมือแตก ฮูก (นกฮูก) กินดิน ล่าสัตว์ ทรงกลด หัวล้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM