ทำนายฝัน 'ข้าวสาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ข้าวสาร เห็นข้าวสาร หรือ ข้าวสารที่หุงสุกแล้ว ผู้ฝันจะได้รับข่าว หรือ ได้พบญาติมิตรที่จากกันไปนานโดยไม่นึกไม่ฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ข้าวสาร'

เห็นข้าวสาร หรือ ข้าวสารที่หุงสุกแล้ว ผู้ฝันจะได้รับข่าว หรือ ได้พบญาติมิตรที่จากกันไปนานโดยไม่นึกไม่ฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ความดีความชอบ กุญแจ เที่ยวชมงานรื่นเริง เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว งานพิธีต่างๆ พิมพ์ งง สนามหญ้า ฆ่ากระต่าย นาค สำลี นั่งเรือข้ามแม่น้ำ มีฤทธิ์ กัดลิ้น วงล้อกำลังหมุน หาบขี้กลับบ้าน พูดโทรศัพท์มือถือ กระจอก พรวนดิน บุคคลที่เป็นคนร้าย พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า กิ้งก่า สตรี ขวดแก้ว ฉุด ใส่ต่างหู เดินทางไปมหาสมุทร สมอเรือ เดินช้าๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โยคี นุ่งโจงกระเบน ได้กลิ่นเครื่องเทศ กอดอก คนป่วยอยู่บนรถ พูดสนทนา กระดานดำมีข้อความ ตักน้ำ ขัดแย้ง กงล้อ ปล่อยสัตว์ นางกวัก กินไก่ สูบ ห้อง ยิงนก ตบแต่ง ชายชรา สารภาพต่อหน้าเพื่อน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย จับปลาตะเพียน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เล่นเกมส์ ได้ยินสุนัขเห่า มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ลอยคอ ประทัด ซ่อนหา ได้เข้าร่วมในสงคราม ได้รับแก้วเป็นของขวัญ โรงพยาบาล ย้อมผม ขี่สุกร ขาขาด โทรศัพท์ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เสี่ยงเซียมซี ไฟไหม้ ผ้าพันแผล ตู้เซฟ เครื่องร่อน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ฝุ่น นกขมิ้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปราสาทเก่าแก่ เป็นใบ้ ตกทะเล ล้มเหลว แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร นาก หีบเปิดอยู่ ลูกจัน จูบสัตว์เลี้ยง ถอดรองเท้า ซองบุหรี่ ความรังเกียจ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ จับเงิน ไม้เท้า พนัน แดด เดินเรือ กินโรตี จับหมู ฉลองพระบาท เป็นคนผอมบาง กระต่ายวิ่ง กินผัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM