ทำนายฝัน 'ข้าวสาร'

ฝันเห็น ฝันว่า ข้าวสาร เห็นข้าวสาร หรือ ข้าวสารที่หุงสุกแล้ว ผู้ฝันจะได้รับข่าว หรือ ได้พบญาติมิตรที่จากกันไปนานโดยไม่นึกไม่ฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ข้าวสาร'

เห็นข้าวสาร หรือ ข้าวสารที่หุงสุกแล้ว ผู้ฝันจะได้รับข่าว หรือ ได้พบญาติมิตรที่จากกันไปนานโดยไม่นึกไม่ฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก็บดอกบัว บวชชี น้ำพริก สังกะสี แมว ตาข่าย ได้ฟังเรื่องตลก เปลวไฟ จมูกแหว่ง รั้ว หุ่น ดื่มน้ำจากแก้ว กิ้งกือ นอนกลางวัน ผ้าเช็ดหน้า สูบบุหรี่ ทำนาย นาฬิกาปลุก ธงบนบ้าน กระจาด โรงแรม ผู้ชายผมยาว กระสอบข้าวสาร งูขดเป็นวงกลม ปราสาทเก่าแก่ กางเขน (นก) ขับรถ ปาก ถอยหลัง เสื้อกันฝน ค้นหา แสงบนท้องฟ้า เป็ด เครื่องขยายเสียง หมาเลียขา สิริภาจุกาภรณ์ อนุสาวรีย์ ฝุ่นเข้าตา นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ม่าน ไข่มุก นุ่งผ้าสีม่วง ก้างปลา ควาย กระต่าย ผึ้งมากมาย เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ลาภ ป่าเขา เรือน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ไฟฟ้า มีคนเกลียด ฉางข้าว ทำกับข้าว น้ำเหลือง ความรังเกียจ ให้มีดแก่คนอื่น หญิงชรา ฉมวก นกขมิ้น ผลักประตู นั่งเรือ ข้าว นม ปม โต๊ะทำงาน เครื่องศาสตราวุธ คบบัณฑิต มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กล้องยาสูบ โอเอซิส คนหามวอผ่านหน้า เดินทางไปมหาสมุทร ไมโครโฟน เลี้ยงกุมารทอง กระถางหลุดมือแตก ไก่ฟ้า โฆษณา ฆ่าวัว บุญ นกเค้าแมวหรือนกฮูก หมูกลายเป็นคน เดินเล่นบนหาดทราย ยานพาหนะ นอนเล่นกลางหาดทราย ฏีกา จมูกหาย เฒ่าหัวงู ท่อน้ำ กินองุ่น เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ทรัพย์สมบัติ เลี่ยมฟันทอง จันทร์เพ็ญ บุพการี ทำบุญ มีคนนำเงินมาให้ ขี่โคเข้าเมือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM