ทำนายฝัน 'คงกระพันชาตรี'

ฝันเห็น ฝันว่า คงกระพันชาตรี ฝันถึงคงกระพันชาตรี จะมีเรื่องถึงขั้นใช้ศาสจนาวุธ จนเลือดตกยางออก หรือ ฝันว่าเจอคนมีอาคมคงกระพันชาตรี คุณกำลังจะโดนหลอกลวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คงกระพันชาตรี'

ฝันถึงคงกระพันชาตรี จะมีเรื่องถึงขั้นใช้ศาสจนาวุธ จนเลือดตกยางออก หรือ ฝันว่าเจอคนมีอาคมคงกระพันชาตรี คุณกำลังจะโดนหลอกลวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แตกร้าว กระถางหลุดมือแตก บัตรเชิญ พูดคุยกับโจร กำลังเล่นเฟสบุค แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ซักผ้า นุ่งชุดแดง กระบอกไม้ไผ่ ความมั่งคั่ง งูรัด สวมเสื้อขาด งานสังสรรค์ กบ แชมพู ท้องฟ้าสดใส เป็ดว่ายน้ำ เดินทาง กองดิน ดำน้ำ ฉางข้าว ม้าเตะ บวช แบกหาม ขวด งานศพ งง เรือแล่น ปืนใหญ่ รูปภาพของเครือญาติ ปราสาทเล็กๆ บัตรเครดิต พาน หญิงโสเภณี เข้ารับการผ่าตัด ถูกโยนลงทะเล ธนาคาร ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ซองบุหรี่ ดวงอาทิตย์ตก ฟันโยก หมา เห็นที่นารกร้าง หลุมอสรพิษ จำนอง นกขมิ้น ทำนาเกี่ยวข้าว เผาศพ มดหรือแมลง ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ รักใครบางคนมากๆ สามีนํ้าตาตก ผู้ชายผมยาว ม้าสีขาว อ่างน้ำ พังประตู นางพยาบาล ค้างคาว เครื่องจักรทำงานได้ดี ตัดหนวดตัวเอง ฮิปโปโปเตมัส ปฏิกูล ลูกเห็บตก นั่งอยู่ในกองขี้ แขนหัก ตะไกร ตัวเองถูกประหาร กินโดนัท เหี้ย ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ศัสตราวุธ ตรอมใจ ไทร กลางคืน ก่อสร้าง ขโมยขึ้นบ้าน ประกายไฟ หญิงเปลือยกาย เจ็บป่วย มีโชคลาภ ฉี่รดที่นอน นิล ทำบุญ บวชชี พระจันทร์ ไฟฟ้า ฆ่าใครบางคน กอดตุ๊กตา กบฎ เลิกมุ้งขึ้น ต้นไม้ พระเจ้าแผ่นดิน จมูกแหว่ง ทำนาได้ผลผลิตดี เฆี่ยน มองดูเหว ขี่กระบือ ช่วยคน ไม้กวาด ปัสสาวะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM