ทำนายฝัน 'คดข้าวเย็นกิน'

ฝันเห็น ฝันว่า คดข้าวเย็นกิน จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือญาติที่อยู่ไกลจะมาหา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คดข้าวเย็นกิน'

จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ หรือญาติที่อยู่ไกลจะมาหา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ที่นอน บวชพระ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ผู้หญิงโพกผ้า ขายตู้ ขายโต๊ะ สายนาฬิกาข้อมือขาด หมอก เปลือก รวงข้าว โรคร้าย คนแก่ ทะเล เอามือตบต้นขาตัวเอง ดื่ม ซาวข้าว กรอบรูป ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ต่อสู้กับคนร้าย พูดคุยกับโจร น้ำหอม ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ตัวเองเป็นโจร ฝังศพ สวมเสื้อขาด รับประทานอาหาร ทอดทิ้งลูกๆ เครื่องครัว ดอกซ่อนกลิ่น สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ยกโทษ เปื้อน องค์พระ นั่งจับเจ่า อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ตัวเองตายไปแล้ว หมอดูดูลายมือ โดนแทง ทอผ้า รั้ว หนอน จุดไฟ นอนโรงพยาบาล ขี่เสือ จับขโมย รีดนมโค ถูกผีหลอก นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ซื้อเต่า ฟ้าผ่า เดินร่วมทางกับโจร หางไก่ เลี้ยง ซ่อมแซมรั้วบ้าน ฟังเทศน์ฟังธรรม เลิกมุ้งขึ้น โอ่ง ตะกร้าพลาสติก เงาตัวเองในกระจก ทำกาแฟหก ภูเขาไฟ เชือกรัดคอ เทียนชัย ม้าสีดำ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ฮก ลก ซิ่ว นกนางนวล ตบแต่ง นั่งใต้ต้นไทร ล่าสัตว์ แท่น ก่อกองทราย ลาวาภูเขาไฟ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน อยู่ในถ้ำกับคนอื่น โครงกระดูกมนุษย์ นาก ทรมานคนอื่น รถไฟฟ้า จระเข้ จรเข้ ท่องเที่ยวต่างประเทศ กะปิ ปากกา ผจญภัย ดาวตกที่หลังคาบ้าน ถุงเงิน-ถุงทอง พระโพธิสัตว์ รบชนะ ได้ยินสุนัขเห่า กระป๋องนม นกกาเหว่า แผ่นดิน ประดิษฐ์ เปลี่ยนมุ้งใหม่ โลกแตก ฮองเฮา (ราชินี) ตู้อาหาร ดักนก วัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น