ทำนายฝัน 'คดีฟ้องร้องกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า คดีฟ้องร้องกัน จะมีเรื่องยุ่งยากใจจากมิตร จะได้ลาภ ได้ยศศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คดีฟ้องร้องกัน'

จะมีเรื่องยุ่งยากใจจากมิตร จะได้ลาภ ได้ยศศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ถูกสัตว์กัด ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ สายรุ้ง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ จับลูกเสือ จับสุกร ปลูกบ้าน มีความปรารถนา ฝันว่าส่งพัสดุ พายุ กำไลข้อเท้า กระทำรุนแรงต่อตัวเอง กังวล เดินทางไปทิศตะวันออก ตัวเองเป็นนักโทษ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กระโปรงใหม่ ญาติตาย ทอดทิ้งลูกๆ กบ ขโมย อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ทูต ป่า รถเข็นศพ กังหัน หญิงชู้ ถูกตีหู ซุกซ่อนตัว ให้รางวัล หุ่นโชว์เสื้อ คำสัญญา เทศน์ โดด เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง สิงโต เพื่อนอยู่ห่างไกล ญาติ ออร์แกน งมของ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง วงกต ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กล้วยแฝด จับกุ้ง ปอ ร้องไห้ นางพยาบาล ถูกเรียกตัวมาประชุม พัด ขึ้นบันได ขึ้นเขา ครกสาก มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม แก้ว เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ พระอรหันต์ ปล่อยนกกระเรียน ภรรยา จักจั่น มีด เสือตาย ที่ฝังศพ เนื้อหนัง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน โค่นต้นไม้แก่ วิ่งหนีผู้ร้าย ขี่ช้าง เจ็บปวดตามร่างกาย ศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ความกรุณา พระ โยงเรือ ถือไต้ หรือ คบไฟ เด็กอุ้มปลา ขิม ก้อนหิน หญิงแต่งชุดสีแดง กินเป็ด ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ค้อน ไก่กกไข่ ฟ้าแลบ สละราชสมบัติ ไก่แจ้ อาบน้ำฝน ถ้ำมืด ฝังศพ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ภูเขาไปกำลังระเบิด ซื้อเต่า โซ่ตรวน ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ไอ มดเต็มบ้านเมือง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ดวงอาทิตย์ขึ้น ว่ายน้ำในมหาสมุทร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM