ทำนายฝัน 'คดีฟ้องร้องกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า คดีฟ้องร้องกัน จะมีเรื่องยุ่งยากใจจากมิตร จะได้ลาภ ได้ยศศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คดีฟ้องร้องกัน'

จะมีเรื่องยุ่งยากใจจากมิตร จะได้ลาภ ได้ยศศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ้าที่ นกนางนวลโผบิน เมฆสีเลือด เดินทางก่อนกำหนด งูเห่า รักชาติ ขโมยอาหาร มีฤทธิ์ ฆ่าผีเสื้อ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ดวงตรา ถูกพายุพัดพาไปไกล งูเผือก ทะเลาะกับเพื่อน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ราหู เหาะ ประตูที่ปิดตาย ตกลงไปในบ่อ ขับรถยนต์ ถูกมัดด้วยเชือก เสื้อขนสัตว์ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เดินรอดราวผ้า ช่างแกะสลัก ป้อมปราการ กระจกแตก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ลูกจัน ขาด้วน เก็บของมีค่าได้ ยันต์ บดเมล็ดกาแฟ ออกจากบ้าน รักสามีตัวเอง ได้ยินเสียงกระซิบ กะเหรี่ยง ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ผู้ชายตบผู้หญิง กล้วยไม้ งานฉลอง อาจารย์ ไข่มุก แจกัน เล่นฟองสบู่ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ปลาทองที่ตายแล้ว ลมหายใจมีกลิ่นหอม ใส่บาตร กองกระดูก เสื่อขาด งง โครงกระดูกสัตว์ ซองจดหมาย จักรเย็บผ้า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี นอนกลับหัว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ นกกำลังจิกกัน หินก้อนใหญ่ แก้วแตก แคร่หาม ดื่มน้ำ แก้ม นำตาข่ายไปดักสัตว์ ฟืน คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เล่นตะกร้อ ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น จับปิ้ง ภรรยาเปลือยกาย ทุเรียน กินเนื้อมนุษย์ ยอดโดม ขี่นางโค ได้ตีกลอง เดินสะดุดหกล้ม ถูกเรียกตัวมาประชุม ลายมือ แชมพู กระโปรงเก่า เดินกะโผลกกะเผลก แมวตาย ถูกกรรโชกทรัพย์ เปิดผนึกซองจดหมาย จันทร์เพ็ญ เล่น pubg ธงชัย ดื่มยาพิษ นาข้าวรกร้าง พระอรหันต์ มาลัย แมลงวัน ชนไก่ กกไข่ ลูกข่าง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ฤาษี เมฆสีแดง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM