ทำนายฝัน 'คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ฝันเห็นคนอื่นกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง คุณจะได้รับของขวัญมีค่าที่คาดไม่ถึง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง'

ฝันเห็นคนอื่นกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง คุณจะได้รับของขวัญมีค่าที่คาดไม่ถึง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาบน้ำในมหาสมุทร ลายนิ้วมือ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น งานสังสรรค์ นางฟ้า พระวิหาร โลกแตก พระสถูป คนกำลังจะตาย ถาดอาหาร ปลาหมึกหลายตัว รักชาติ ศิลา กุมารเทพ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ กระดาษสี ไต่เขา ฉาบ ไข่เป็ด พระพุทธบาท นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ปีนเขา ติดคุก ดอกไม้ไฟ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เงินโบราณ พระ กระซิบกับเพื่อน ปลาเงินปลาทอง กระดาษทิชชู ขนมจีน นั่งใต้ต้นไทร ขับรถ ปาก ชามแตก นกกา ได้เงิน ถูกหวายรัด มโหรี หญิงชรา นำตาข่ายไปดักสัตว์ คนถูกฉีดยา น้ำพุที่พุ่งสูง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ตำรวจ อุ้มเด็กทารก ตัวเองมีผมหงอก แมลง แสดงละคร รั้ว นอน สัตว์เลี้ยง ตอไม้ กรวยกรอกน้ำ ปราสาท ราชสีห์ มะพร้าว ฮิปโปโปเตมัส เป็นไข้ ช้างตกมัน ฟ้าที่สดใส ตัดผมสั้น เสียจริต หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ฆ่าตัวตาย มวย ถวาย ขโมยทรัพย์สมบัติ ถูกขัง มาลี เข็มแทง นกอยู่ในรัง หม้อข้าว สระผม ภรรยานอกใจ ฝังศพคนที่รู้จัก ตาบอด เลี่ยมฟันทอง ฝันเห็นนํ้าวน จับปลา ต่อสู้กับสัตว์ร้าย กกลูก ธนู เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ผ้าเช็ดหน้า งูเห่า เปลื้องผ้าตัวเอง เลื่อยไม้กระดาน รัฐประหาร ลำคานเสียงฉาบ ตัวเองกลายเป็นนก เดินอยู่ในป่าช้า อาจารย์ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ทารก ทำโรตี ลมหายใจมีกลิ่นหอม วาฬ เหาะ ข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM