ทำนายฝัน 'คนขี้โม้'

ฝันเห็น ฝันว่า คนขี้โม้ ฝันเห็นคนขี้โม้ ความทุกข์จะหาย และ เสื่อมคลาย ผู้คนจะสรรเสริญ พรรคพวกจะมาอุดหนุนให้ทุนรอน ในหารทำการค้าขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนขี้โม้'

ฝันเห็นคนขี้โม้ ความทุกข์จะหาย และ เสื่อมคลาย ผู้คนจะสรรเสริญ พรรคพวกจะมาอุดหนุนให้ทุนรอน ในหารทำการค้าขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้กับข้าว แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กระเป๋าเดินทาง คนรักนอกใจ ทหารยิงปืนใหญ่ เรียก แข่งวิ่ง กระจกแตก ตบมือ ได้ยินเสียงดนตรีไทย เงาะป่า ภาชนะแตกร้าว โดนแทง ตีเหล็ก เณรหางนาค ลม อาบน้ำในอ่าง งม กาน้ำร้อน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ทำลายโซ่ตรวน กงจักร บ้า พิมเสน ซื้อเต่า จุดไฟแล้วดับ บวชชี กัดคน รถเมล์ น้ำพุสวยงาม ขุด แห่กฐิน เกิดสงคราม เพื่อน นกกำลังจิกกัน ภูเขาไฟ จดหมาย ตกบ่ออุจจาระ ข้าวติดคอ ตีงู หลงป่า ผ้าสีขาว กรอด้าย เดินทางไกล ขาเป๋ เงาะ บุคคล ยุง ตีแมลงวันตาย ภูเขาไปกำลังระเบิด สถานี กุ้ง อาวุธ เกาหัว ปลาเงินปลาทอง เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ นอกใจแฟน ลิ้นแข็ง สวมชุดเจ้าสาว รองเท้า งานสังสรรค์ ถาดดอกไม้ สมโภช ปากเหม็น กินเป็ด เครื่องดักนก ถูกจับ นอนเล่นกลางหาดทราย สิริภาจุกาภรณ์ ข่าวดี มุ้งขาด กระดาษทิชชู ถีบจักรยาน ตะกร้าหวาย ปลูกบ้าน เนื้อหนัง เขียนหนังสือ งมของในแม่น้ำ ดับเทียนชัย ความผิด กระซิบกับเพื่อน คัมภีร์ นักสืบ เสือ สวมเสื้อสีเขียว ฆ่านกกระจิบ กินไก่ ฟุตบอล พรวน ดราฟต์ เล่นตะกร้อ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ วิดน้ำ เซิ้งบั้งไฟ ประแจ ไฟไหม้ ฆ่าศัตรู กินคอลลาเจน กอด ประกันตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM