ทำนายฝัน 'คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น'

ฝันเห็น ฝันว่า คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ฝันเห็นคนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คุณกำลังจะได้กำไรงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น'

ฝันเห็นคนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คุณกำลังจะได้กำไรงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกร้าหวาย ตัวเองกลายเป็นนก งูขดเป็นวงกลม ย่าง เซิ้ง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ระบำ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ปลูกบ้านต้นไม้ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น สุสาน มิตรสหาย ช่อดอกไม้ เดินทางไปทิศตะวันออก ละทิ้งครอบครัว กัดคน ทำนาไม่ได้ผลดี ขนทรายเข้าวัด นกบิน ปลา ถูกฉุด แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หญิงแต่งชุดสีเขียว ล้างเท้าตัวเอง เลือกตั้ง ได้พูดคุยกับเพื่อน กินก้างปลา จับลูกเสือ ล่องแพ ถอดเสื้อ กุ้งทะเล การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กอด ตะไคร้ พังประตู ทิชชู นอน ทำนาเกี่ยวข้าว ประตูบ้านคนอื่น นำพัดมาโบกตามร่างกาย บิน (ตกลง) พระราชวัง สร้อยทอง หวีหัก กงเกวียน แก้วแตก หญิงทุบตีกัน ประดิษฐ์ เลี้ยงกระต่าย มรดก ตกทุกข์ได้ยาก ปัดกวาดฝุ่น ขนคิ้ว แมลงภู่ เงี่ยง ฆ่าตัวตาย ตรอกซอกซอย ปะชุน พระเจ้า ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ขุดดิน เคี้ยวดิน ขาเป๋ แตกร้าว ญาติทำความผิด บัวหลวง บ้านตัวเอง ชะลอม ทำนาย ปราศจากอํานาจ ซื้อปลาทอง ลิง วิ่งหนีผู้ร้าย ปล่อยนกกระเรียน ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน กระสือ เฒ่าแก่ ขนม งมหอย สายนาฬิกาข้อมือขาด ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กุลี ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง จักรยาน แส้ หวีเสนียด กระท่อมในป่า ยกโทษ จับปลา กระเป๋าเงิน บิณฑบาต ไฟไหม้ โค่นต้นไม้แก่ ถั่วลิสง กระดูกแตก เดินถอยหลัง หมา นัยน์ตา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM