ทำนายฝัน 'คนตกนรก'

ฝันเห็น ฝันว่า คนตกนรก จะเกิดความเสื่อมเสียเพราะมักง่าย อาจถูกโยกย้ายหน้าที่หรือที่อยู่อาศัย ศัตรูจะปองร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนตกนรก'

จะเกิดความเสื่อมเสียเพราะมักง่าย อาจถูกโยกย้ายหน้าที่หรือที่อยู่อาศัย ศัตรูจะปองร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุสาน ผ้าขาว ยอดตึกสูงทรงกลม ความรัก นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เครื่องบูชา กระสุนปืน หัวเราะ ไก่แจ้ เดินทางไกล ขันตักน้ำ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ซองจดหมายสีชมพู จันทรคราส ถอนฟัน กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เสี้ยนตำเท้า ถั่ว โจร สมุด เนื้อหนัง กลองโบราณ นำเที่ยว แมว แม่ กอไผ่ ฤกษ์ไม่ดี กระต่ายวิ่ง วิทยา กิ๊บติดผม ทุบตีภรรยา เมาเหล้า กอดกะเทย เพื่อนตาย ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กระซิบกับเพื่อน บ้องไฟ เวที เป็นแผลที่คอ บุญ จับลูกเสือ ไก่ แมลงสาบ ลูกไก่ กินเนื้อวัว ตั้งครรภ์ เบ็ดตกปลา สังข์ พ่อหม้าย อยู่ในอาการเร่งรีบ รัศมี จับสุกร ฟ้ายามเมฆครึ้ม ยาพิษ เกวียน ฏีกา เดินเล่นบนหาดทราย ซื้อปลาทอง งูใหญ่ แร้ง เจ้าสาว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ อดทน เป่าลูกโป่ง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย จุดไฟ บ่อน้ำใหญ่ คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ดวงอาทิตย์มืดมัว ของที่ระลึก ศรีนครินทราบรมราชชนนี กระโดดลงจากต้นไม้ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ฟองน้ำ ดื่มนม ได้ยินเสียงกระซิบ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ถูกกลั่นแกล้ง เต่า โทรศัพท์ ฝาหม้อ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก การสร้างโบสถ์ ซอ นอนบนพื้นน้ำ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน เครื่องแบบตำรวจ ดอกมะลิ ชนกระบือ ฉี่รดที่นอน แหวนหาย เด็ดพริกออกจากต้นพริก อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เล่นฟองสบู่ ถูกเปลื้องผ้า บูชา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM