ทำนายฝัน 'คนตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า คนตาย ฝันเห็นคนตาย เห็นศพ และมีกลิ่นเหม็น เป็นความฝันที่ดี จะมี โชคลาภจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหรือ การค้า และหากว่าคนตายที่เห็นเป็นศพสภาพเน่า มีน้ำเหลือง หรือมี หนอน จะมีโชคดีมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนตาย'

ฝันเห็นคนตาย เห็นศพ และมีกลิ่นเหม็น เป็นความฝันที่ดี จะมี โชคลาภจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหรือ การค้า และหากว่าคนตายที่เห็นเป็นศพสภาพเน่า มีน้ำเหลือง หรือมี หนอน จะมีโชคดีมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ สาวไส้ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า กอดตุ๊กตา ตกหลังม้า ยกของหนัก โต๊ะหมู่บูชา พระราชินี ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา น้ำผึ้ง ได้ยินสุนัขเห่า นักเรียน จับสุกร ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เป็นแม่ยาย นาฬิกาปลุก ตกบ่ออุจจาระ มดรุมเป็นกลุ่มๆ กินก้างปลา กรวยจราจร กระปุก ตกใจเพราะเห็นผี เต้านม มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ทหาร ทัพพี ฟันล่างหัก ขนมชั้นหลากสี ล้างบ้าน กินเนื้อย่าง หิมะเกาะบนกิ่งไม้ เสื้อครุย ใช้ยาเสพติด กระทะ นุ่งผ้าสีม่วง ดอกไม้ไฟ เพชรพลอย ข้อเท้าแพลง ปลาหมึกหลายตัว ชี โลงศพ เกลียดคนต่างชาติ ประตูบ้าน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เด็กทารก รักชาติ คราส อุ้มลูกหมา หัวล้าน เบาะ งาช้างวางคู่กัน กัดลิ้น ลาภ กา เครือญาติ นํ้าพุที่พุ่งสูง ทวด นกขมิ้น หลงทาง งาช้าง แผ่นดินแยกออกจากกัน ผ้าสีขาว พระบรมรูป ทิชชู ธรรมจักร พลับพลา อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ไฮไฟว์ ( hi5 ) ถูกตัดแขน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ทำกาแฟหก ถูกคู่รักกักตัว ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ลิ้นแข็ง งูกัด เมาเหล้า แกะ ไฮโล นอนเล่นกลางดิน ปีศาจ เชื้อเชิญ ดารา แมงมุม ปืน กินน้ำผึ้ง เมฆสีขาว แผ่นดิน แกะเปลือกหอยรับประทาน เลิกกับแฟน เครื่องดักนก นํ้าวน อุปกรณ์ทำครัว ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ปล่องเมรุ อุ้มลูกสุนัข ฆ่าโค เข้าประตูไม่ได้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM