ทำนายฝัน 'คนตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า คนตาย ฝันเห็นคนตาย เห็นศพ และมีกลิ่นเหม็น เป็นความฝันที่ดี จะมี โชคลาภจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหรือ การค้า และหากว่าคนตายที่เห็นเป็นศพสภาพเน่า มีน้ำเหลือง หรือมี หนอน จะมีโชคดีมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนตาย'

ฝันเห็นคนตาย เห็นศพ และมีกลิ่นเหม็น เป็นความฝันที่ดี จะมี โชคลาภจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหรือ การค้า และหากว่าคนตายที่เห็นเป็นศพสภาพเน่า มีน้ำเหลือง หรือมี หนอน จะมีโชคดีมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกเฉือนเนื้อ กบ ปั่นด้าย เดินเป็นวงกลม กลัว คนขาพิการ เป็นใบ้ เลี่ยมฟันทอง พระ กินลิ้น ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ถูกต่อต่อย แสดงละคร ฮาเร็ม ถ่อเรือ ถูกยิงด้วยธนู แฟนนอกใจ ตักบาตร สร้อย โล่รางวัล นกกำลังจิกกัน ทำนาได้ผลผลิตดี ได้กลิ่นของบูดเน่า เตียง ความรักระหว่างคน 3 คน ตะโพน เถ้าแก่ จับปลา งูจงอางไล่ รักกับนักบินหญิง จมน้ำ ถือไต้ หรือ คบไฟ ของกำนัล ฆ่าผีเสื้อ เฆี่ยนตีผู้อื่น อาหารบูดเน่า ช่างไม้ เจ็บปวดตามร่างกาย ลูกข่าง อาบน้ำ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สวมแหวน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ซาวข้าว ภรรยาสวมเสื้อแพร นำพัดมาโบกตามร่างกาย งม กระดาษเปื้อนหมึก กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เครื่องขยายเสียง คราด ต้องโทษ ผัดหน้า กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) นอนเล่นกลางดิน รีดนมโค มะพร้าว ธรณีสูบ รับประทานเครื่องเทศ ไฝ กุมารทอง ไหว้เจ้า ถูกกรรโชกทรัพย์ แขนถูกตัด ปีศาจหลายตน เปิดเผยความลับกับเพื่อน ย่าง เณรหน้าไฟ คนถูกฉีดยา นั่งใต้ต้นไทร ความลับ เป็นโจทก์ในศาล ผึ้งบินรอบรังของมัน เมฆสีแดง เสือตาย ปลูก ชู้รัก เขื่อน ข่าวลือ กินน้ำผึ้ง กัลปพฤกษ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ตาข่าย โคกินหญ้า เพื่อนที่จากไปไกล ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ด่า โต๊ะรับประทานอาหาร ขวด ตุ้มหูหาย พายเรือกับคนอื่น ขี่โคอศุภราช กัลยาณิวัฒนา ค่ำคืน ข่าวดีจากลูก นกกระเรียน ทิวเขา เล่นไพ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM