ทำนายฝัน 'คนตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า คนตาย ฝันเห็นคนตาย เห็นศพ และมีกลิ่นเหม็น เป็นความฝันที่ดี จะมี โชคลาภจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหรือ การค้า และหากว่าคนตายที่เห็นเป็นศพสภาพเน่า มีน้ำเหลือง หรือมี หนอน จะมีโชคดีมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คนตาย'

ฝันเห็นคนตาย เห็นศพ และมีกลิ่นเหม็น เป็นความฝันที่ดี จะมี โชคลาภจากการเสี่ยง และมีความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานหรือ การค้า และหากว่าคนตายที่เห็นเป็นศพสภาพเน่า มีน้ำเหลือง หรือมี หนอน จะมีโชคดีมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หงส์ จานแตก ค้างคาว ยา บุญ ตกกล้า ม้า ปริญญาบัตร ชายชู้ อยู่ในอาการเร่งรีบ มหาสมุทรมีพายุ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ฟันปลอม ถูกขัง รัฐประหาร เจ้า ซาบซึ้งใจ พระจันทร์เดือนหงาย นั่งอยู่ในกองอุจจาระ เป่าลูกโป่ง สะอึก เหยี่ยว เดินอยู่ในป่า พูดสนทนา พระพิฆเณศ ไหว้พระราหู ขวานหัก สามีนํ้าตาตก คนมีเขา ผู้หญิงถือมีด แมวสีขาว นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ท้องเดิน โครงกระดูกมนุษย์ โต๊ะทำงาน เป็นคนผอมบาง เก็บมุ้ง ทิชชู เผาขยะ ตกน้ำร้อน ปู เดินขึ้นที่สูง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป แก้บน เมายา เสื้อขนสัตว์ ช้างตกมัน ตัดหัว พระโพธิสัตว์ ถ่ายรูป ช่างเงินทอง กางเขน (นก) ทหาร ทรงกลด ทำนาย ญาติทำความผิด ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น อาคันตุกะ งมหอย กิ้งกือ ลักขโมย กระดาษข่อย งูเขียว ท่อนซุง ตะกร้าหวาย เปียก แกงการู ฆ่าหมัด ฝี ข้าวติดคอ ตั้งท้อง คบบัณฑิต กีฬา ตักบาตร เครื่องจักรทำงานได้ดี กะเหรี่ยงคอยาว ตบแต่ง ทำกาแฟหก หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ยกโทษ แต่งงาน กระท่อมริมทะเล เอทีเอ็ม ตุ้มหูหาย ปฏิกูล ซองบุหรี่ นกคุ่ม ลำคานเสียงฉาบ ขึ้นศาล ประกันตัว หญิงแต่งชุดสีฟ้า ร่มหัก ศัสตราวุธ ดวงแก้ว เพชรพลอย ประดิษฐ์ ฟุตบอล ครีบปลา เดินบนฟ้า ลูกข่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น