ทำนายฝัน 'คนตายมาหา'

ฝันเห็น ฝันว่า คนตายมาหา ฝันว่าคนที่ตายไปแล้วมาหา และพูดจากับท่าน ท่านกำลังจะได้รับข่าวดีมีโชค จะทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา ทั้งจะได้ลาภตามมาในภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนตายมาหา'

ฝันว่าคนที่ตายไปแล้วมาหา และพูดจากับท่าน ท่านกำลังจะได้รับข่าวดีมีโชค จะทำการสิ่งใดก็สมปรารถนา ทั้งจะได้ลาภตามมาในภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานฉลอง อยู่ในกระท่อม หายใจอึดอัด เป็นคนปรุงอาหาร ได้ยินเสียงกลอง บรรพบุรุษ ทะเล บ้านตัวเองสวยงาม น้ำแข็ง พระนาคปรก กางเขน สีฟ้า ผีตายโหง น้ำมันก๊าด บุพการี จับปลาช่อน ตักทรายเข้าบ้าน กรอด้าย โต๊ะหมู่บูชา ปัดกวาดฝุ่น กรวยใบตองใส่ดอกไม้ งู ผู้คุมนักโทษ แทะกระดูก เวทีมวย คำสัญญา สาวไส้ น้ำล้นเขื่อน ถูกข่มขืน กงล้อ พระพุทธรูป สวมเสื้อสีดำ เรือน กอด นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ผู้หญิงชักมีด ไส้ไหลจากท้อง ลอย ทอดสมอ ปากเหม็น วอ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ตุ้มหูหาย ผู้หญิงตั้งครรภ์ บาทหลวง ดื่มยาพิษ ลอยคอ ปลิงดูดเลือด เชื้อเชิญ หีบศพ ชงชาถวายเจ้าที่ สายสร้อย กัดคน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ขนมจีน นั่งรถ นอนกลางวัน เที่ยวชมงานรื่นเริง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย แผล เงินหาย แผ่นดินแยกออกจากกัน สนามหญ้า ฤดูฝน กองกระดูก ผ้าพันแผล ลวดหนาม สุกรกลายเป็นคน ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฝูงคนจำนวนมาก สัปทน ไม้กางเขน ไหล่เจ็บ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร นอนอยู่บนแผ่นดิน แผนผัง ฉาบแตก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ทำนบ ดวงจันทร์ ประกาศข่าวการตาย ขายตู้ ขายโต๊ะ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ข้าวสาร ผ่าท้อง เป็นบ้า ธุรกิจ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ทีปังกรรัศมีโชติ นักบวช พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ขนสัตว์ งวงช้างรัดตัว ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กระแสน้ำ ซื้อกระโปรง นอนบนกองฟาง รักกับนักบินหญิง คำนับ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM