ทำนายฝัน 'คนถูกฉีดยา'

ฝันเห็น ฝันว่า คนถูกฉีดยา เกียรติยศชื่อเสียงจะแผ่ขจรไปไกล จะมีโชควาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้เริ่มต้นการงานใหม่ ๆ และประสบผลสำเร็จดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนถูกฉีดยา'

เกียรติยศชื่อเสียงจะแผ่ขจรไปไกล จะมีโชควาสนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้เริ่มต้นการงานใหม่ ๆ และประสบผลสำเร็จดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ กงสุล ลิง ผ่าท้อง ชายชรา ม้านั่ง ได้รับของมีค่า ดอกไม้ไฟ เกา กวนอิม สวรรค์ พานเงิน แมลงวัน ปฏิเสธหมายเรียกประชุม มองนํ้าตกกับคนรัก สุนัขคาบหม้อ ปลิงดูดเลือด เครื่องจักรทำงานได้ดี ฝันว่าส่งพัสดุ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ นกแก้ว เพชรนิลจินดา ขี้เถ้าในเตาไฟ พระพิฆเณศ สูบ ตัดต้นไม้ มีดตกน้ำ บัวหลวง เครื่องปั้นดินเผา ยาพิษ จันทร์ทรงกลด ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ลูบท้องหญิงตังครรภ์ สุนัขหอน งวง ยกของหนัก กระดาษทิชชู ทุ่งโล่ง มือ กินดิน จุดดอกไม้ไฟ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ช่วย ขนคิ้ว มหรสพ ขมิ้น ชลธาร เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ การผ่าตัด รถพยาบาล คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ทาสี เชือกรัดคอ ฟันหลุด ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ถูกกักตัว ทิวเขา ทำนาไม่ได้ผลดี กระหายน้ำ หอยที่มีเนื้อเต็ม ถุงมือ ภรรยาสวมเสื้อแพร ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เก็บผลมะม่วง ม่าน เสือกัดตัวเอง ไม้พลอง บ้านมีช่องโหว่ จองจำ ตกน้ำ แขกขายโรตี นั่งจับเจ่า ทะเลาะกับแม่ยาย มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กระโปรงเก่า มู่ลี่ มองดูเหว กินก้อนดิน ตัดหนวดตัวเอง เอทีเอ็ม แสงสว่าง ขี่นางโค งานแต่งงาน เครื่องชั่ง คนกำลังเปลื้องผ้า ฟันปลอม เสือ ขายไม้กระดาน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ถูกสัตว์กัด ขอนไม้ ญาติ ฟุตบอล ฟ้าแลบ โง่ มีขาเดียว จูบคนรัก เจ้า พระอาทิตย์ เหี้ย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM