ทำนายฝัน 'คนบ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า คนบ้า คุณจะทะเลาะกับญาติมิตร ที่สนิทกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนบ้า'

คุณจะทะเลาะกับญาติมิตร ที่สนิทกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผัก ลิ้นแข็ง ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กรน ฤกษ์ดี ธนบัตร ขับรถ พระวรราชาทินัดดามาตุ เครื่องดักนก ดอกไม้ไฟ ม้า เปลหามคนเจ็บ ช้องผม ปอกเปลือกไข่ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ แร้ง หัวหมู ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน แดด นอนอยู่บนแผ่นดิน ทางม้าลาย ฆ่าใครบางคน ซักผ้าขี้ริ้ว สร้อยข้อมือ ขี่หมู เส้นด้าย ผ้าขี้ริ้ว เด็กผู้ชายสู้กัน รักกับนักบินหญิง มีหางงอก สกปรก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ พระ อาคันตุกะ จับผีเสื้อ หญิงแปลกหน้า คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ตัวเองร่ำรวย สิริภาจุกาภรณ์ กระบอกไม้ไผ่ ซองจดหมายสีชมพู ปัสสาวะรดที่นอน ปล่อยเต่า ไฟฟ้า ทอดผ้าป่า หม้าย คนขี้โม้ สู้กับเหยี่ยว เครื่องแบบตำรวจ โต๊ะทำงาน เข้าประตูไม่ได้ การทำผิดพลาด พู่กัน ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ส่องกระจก ยิงธนู ไพ่ เปลี่ยนมุ้งใหม่ ดับตะเกียง บริโภคเนื่อสุกร นางพยาบาล เดินอยู่ในความมืด กินเนื้อมะพร้าว ขโมยทรัพย์สมบัติ แกะ จูบคนที่อายุมากกว่า บัว กลางคืน ทารก แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เก็บของมีค่าได้ กินกล้วย ซุบซิบนินทา งูจงอาง ยกโทษให้ใครบางคน ฝีขึ้นตามร่างกาย ตีเหล็ก ทำลายโซ่ตรวน ฆ่าเสือ แม่หม้าย ขนมชั้น แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป หัวเราะ ศรีนครินทราบรมราชชนนี เอทีเอ็ม มีปากเสียงภายในครอบครัว คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ลำธาร ลา ( สัตว์ ) รถพยาบาล ทัพพี แท่น ปลอบโยน ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนกำลังถ่ายรูป ตุ้มหูหาย ผลักประตู ถอยหลัง ฆ่านกกระจิบ พญาอินทรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM