ทำนายฝัน 'คนป่วยอยู่บนรถ'

ฝันเห็น ฝันว่า คนป่วยอยู่บนรถ คุณจะเคราะห์ร้ายมาก ให้รีบทำบุญ สะเดาะเคราะห์เสีย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนป่วยอยู่บนรถ'

คุณจะเคราะห์ร้ายมาก ให้รีบทำบุญ สะเดาะเคราะห์เสีย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ญาณ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ สาหร่าย เครื่องจักรไม่ทำงาน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด สายรุ้ง โคไล่ขวิดคน กินพระจันทร์ เรือล่ม ข้อเท้าเจ็บ นางกวัก ซองจดหมายสีชมพู มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ตนเองทำความผิด ฟาก ไข่มุก ไทร โรคเรื้อน ตัวเองถูกประหาร เล่าเรื่องตลก ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด กะเหรี่ยงคอยาว เห็นคนเดินละเมอ ทะเลสาบ ผ้าสีดำ มีฤทธิ์ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ เที่ยวซ่อง ถวายพระด้วยดอกบัว อินสตาแกรม ( instargram ) เดินเร็วๆ จูบคนที่อายุมากกว่า ฉี่รดที่นอน ตัวเงินตัวทอง ให้รางวัล ทำนาได้ผลผลิตดี ธงบนเรือ ดื่มสุรา แคร่หาม มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เครื่องปั้นดินเผา พูดโทรศัพท์มือถือ พระจันทร์ ชุดว่ายน้ำ ตกบ่อลึก เขาวงกต เปลหามคนเจ็บ แก้ว กระแต คนแต่งชุดสีดำล้วน บุญ เว็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระโปรงเก่า สามีนํ้าตาตก พูดคุยกับโจร คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กองดิน อาบน้ำฝน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น จองหอง ลิง ปืน ฟ้าแลบ กา ญาติ เลี้ยงกุมารทอง วิมาน ดื่มน้ำชา เดินหลงไปในป่าละเมาะ บ้านร้าง ภิกษุณี กงเกวียน ถูกมัดด้วยเชือก กำไล ไฟไหม้ป่า ฆ่านกกระจิบ แมลงวัน นำตาข่ายไปดักสัตว์ โคเข้าบ้าน ทองคำก้อน ลำคานเสียงฉาบ ขัดแย้ง ตุ๊กแก หญิงชู้ หมา ยกของหนัก โน๊ตบุ๊ก ใบมีดโกน เห็นคนเปิดประตู หัวนก ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ตัดนิ้วมือตัวเอง บัญชี ฟักทอง เก็บดอกบัว ยุ้งข้าว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM