ทำนายฝัน 'คนมีดวงตาสีดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า คนมีดวงตาสีดำ ฝันเห็นคนมีดวงตาสีดำ จะมีคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนมีดวงตาสีดำ'

ฝันเห็นคนมีดวงตาสีดำ จะมีคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กัลยาณิวัฒนา พระอรหันต์ ขับรถ องค์กฐิน ของเล่น ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ดารา เถ้าแก่ ขื่อคา กอด วิ่งจนเหนื่อยหอบ หัวหมู ประเจียด แมวดำ กระแสน้ำ กระดานดำว่างเปล่า เหยียบอุจจาระ ใช้ยาเสพติด ปล้นสะดม หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ปั่นด้าย เสี่ยงเซียมซี กินรีหรือกินนร ก่อกองทราย ระย้า ถูกกรรโชกทรัพย์ นํ้าวน โล่ แปรงฟัน อยากมีเงิน แฟนนอกใจ นุ่งผ้าสีแดง โต๊ะทำงาน ฟักทอง กล้วยแฝด เจ้านาย สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไม้เท้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ธูปเทียน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง นาฬิกา ทอง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฝักดาบ เงาะ วันเกิด คนแคระ กล่าวคำอำลาญาติ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป สวะ ถูกสัตว์กัด เกา ขี่ม้า มีหางงอก ถูกตี กวาด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ฝันเห็นนํ้าวน กล้วยไม้ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ตกต้นไม้ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ท้องฟ้าสดใส ทวิตเตอร์ ตราสัง เมือง ซุกซ่อนของมีค่า กระต๊อบ กระโดดจากที่สูง ผนัง เพชรรัตนราชสุดา ฉ้อโกง เช็ค ( Cheque ) ประดาน้ำ ศพ นกกระจอก เหยี่ยว คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด มุ้งขาด มือ ราหู อดตาย ตัวเองมีผมหงอก ลูกกระพรวน เครื่องแบบตำรวจ ทำร้าย ปลอบโยน จอมปลวก กระเป๋าใส่เสื้อผ้า งมหาของ พายเรือ ถอดเสื้อ งา กษัตริย์ คลอดบุตร จุดดอกไม้ไฟ คราส มังกร ฝนหยุดตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM