ทำนายฝัน 'คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ฝันเห็นคนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง คุณจะพบกับเหตุการณ์สำาคัญๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง'

ฝันเห็นคนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง คุณจะพบกับเหตุการณ์สำาคัญๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เท้าขาด ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด หลงป่า แปรงฟัน กลืนดวงอาทิตย์ แขนขาด กระดุมหาย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ดับกองไฟ รักตัวเอง ขอนไม้ ไข่ไก่ ทะเลาะกับแม่ยาย แสตมป์ สายสนตะพาย ถูกหวายรัด นกเค้าแมวหรือนกฮูก จับก้อนกรวด ก้อนทราย ตกงาน ภรรยาออกจากบ้าน กำแพงเมืองจีน ไต่เขา บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เป็นแผลที่คอ ธนู เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ตัดเล็บ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว เสวียน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ผ้าพันคอ จระเข้ เวที ผดุงครรภ์ กระถางหลุดมือแตก ผ้าฝ้าย ฝ่าเท้า นาฬิกาปลุก มือตัวเอง สามง่ามสำหรับแทงปลา ขึ้นศาล ลา ( สัตว์ ) โค่นต้นไม้แก่ กระโปรง ฝาหม้อตกลงพื้น ผิวพรรณ ไหว้เจ้า เต้านม จับหมู เสือ ฝูงกบ จำนวนมาก ข้าวในนา คบคนพาล อาเจียน งาช้าง ตีแมลงวันตาย เล่นไพ่ ดวงอาทิตย์ดับ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก พระจันทร์เดือนหงาย พญาอินทรี คิ้วตัวเองดกดำ ฝน เงี่ยง ตาชั่ง หญิงแต่งชุดสีดำ ฤกษ์ไม่ดี ถูกปล้น ดื่มน้ำมะพร้าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กะโหลก มรดก ทารก ขุดถ่านหิน รังดุม สนามหญ้า ภรรยาเปลือยกาย ตกลงมาจากอากาศ นอนบนกองฟาง ทรงกลด หางไก่ โรคเรื้อน เสื้อกันฝน แป้ง ยมทูต บุคคลที่มีชื่อเสียง ให้หวีคนอื่น สระผม นองเลือด ตู้เซฟ ตัดนิ้วมือตัวเอง ทะเลาะกับภรรยา ตั๊กแตน เกือก เลื่อย ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ซองจดหมายสีขาว เป็นโจทก์ในศาล ตามทวงหนี้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM