ทำนายฝัน 'คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ฝันเห็นคนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง คุณจะพบกับเหตุการณ์สำาคัญๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง'

ฝันเห็นคนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง คุณจะพบกับเหตุการณ์สำาคัญๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ม่านกั้นกำบังสายตา ฟ้าผ่า ร่ม จูบเด็กเล็ก ถูกตี ถอยหลัง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ด่า ตีเหล็ก ได้ยินเสียงกลอง ศพถูกมัดตราสัง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ก้อนหินตก ทรัพย์สมบัติ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง คลื่นน้ำ นั่งรถไฟ รังนก พระปรางค์ ตั้งครรภ์ ป้อมปราการ ก้ามปู เอทีเอ็ม เขื่อน ตอไม้ จับก้อนกรวด ก้อนทราย ไฟนรก เมฆสีดำ เกวียน ถูกเฉือนเนื้อ สุกร ตะกวดขึ้นบ้าน ถั่วงอก เก็บเกี่ยวข้าวในนา เป็นใบ้ ระเบิด มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง พนมมือ หวีงา ขาขาด ขัง จับขโมย ปีก กระถาง ร้องรำทำเพลง เมาสุรา ยิงธนู เงินกู้ มดเต็มบ้านเมือง ฝนครึ้ม เอามีดฟันเท้าตัวเอง ดื่มน้ำฝน นักประพันธ์ เปลือย ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด จูบคนที่อายุมากกว่า นรก โต๊ะหมู่บูชา ถล่ม แม่มด แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ถูกลูกปลุกให้ตื่น นาฬิกาปลุก กังหัน ผ้าพันแผล ธนูหัก เรือแล่น นกนางนวล ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ประกายไฟ คอบิด ดับกองไฟ ปลูกกล้วย ปอด ชามแตก อาวุธ แมลงภู่ โฆษณา งานวัด วงกบ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ไปยังเมืองนรก ตัดหนวดตัวเอง มนต์ ปราสาทเล็กๆ หมากัด เชือดคอสุกร ถูกปล้น เนกไท ขโมยเงิน ฝักดาบ งูเหลือม ทอง ดาวอับแสง ชงชาถวายเจ้าที่ เจ้าเมือง ฉากกั้น เดินทาง เดินละเมอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM