ทำนายฝัน 'คนรับใช้'

ฝันเห็น ฝันว่า คนรับใช้ ฝันเห็นคนรับใช้ คุณจะได้ที่อยู่ใหม่หรือตั้งใจจะหา แต่อาจจะรอไปหลายเดือน กิจการงานจะแย่ เพื่อนและ ญาติมิตรจะขัดขวาง ไม่อำนวยความสะดวกให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนรับใช้'

ฝันเห็นคนรับใช้ คุณจะได้ที่อยู่ใหม่หรือตั้งใจจะหา แต่อาจจะรอไปหลายเดือน กิจการงานจะแย่ เพื่อนและ ญาติมิตรจะขัดขวาง ไม่อำนวยความสะดวกให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โขลงช้าง ปล่อยนก ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง รองเท้า ความรัก ถูกตี กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง อยู่ในถ้ำ ฤดูฝน พาน หิ้วกระเป๋า เป็นแผลที่คอ ฝูงกบ จำนวนมาก สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สังข์ แท่น ถูกตัดมือ กระป๋องนม รดน้ำต้นไม้ ตกลงไปในบ่อ แพรพรรณ หมาก เกาหัว ประตูกำลังถูกไฟไหม กระท่อมริมทะเล กุ้งยักษ์ คลอดลูกก่อนกำหนด งูรัด ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น งูกินสัตว์ ดวงแก้ว ตราสัง เหยี่ยว เล่นเกมส์ จับหนอน โรงพยาบาล ลูกเต๋า กินพระจันทร์ คนร้าย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ของลับ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เดินทางก่อนกำหนด เต่า น้ำแข็ง เล่นน้ำฝน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด จูบเด็กเล็ก ตัดนิ้วมือตัวเอง ลวดหนาม เกลียดคนอื่น มวยผม ขี้ หีบสมบัติ ฮาเร็ม ธรรมจักร ขายของ แห่กฐิน ทำนบ ผู้คุมนักโทษ เดินละเมอ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) เป่าแตร ติดเกาะ งมของในแม่น้ำ คงกระพันชาตรี ขี่ช้าง คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด งูเห่า เดินตากแดด โรงแรม ปลูกบ้าน วิชา ปีนป่ายภูเขา ไอศกรีม กุลี ท่อนซุง ดื่ม คนมีเขา ทอดทิ้งครอบครัว หญิงแต่งชุดสีเขียว ไหว้เจ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผ้าสีดำ ไข่มุก ฟัก ภูเขาไปกำลังระเบิด ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ตรอกซอกซอย ตกใจเพราะเห็นผี ชอล์ก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ งานฉลอง กริช ชามแตก หูเจ็บ เที่ยวชมงานรื่นเริง แต่งงานก่อนกำหนด หน้าต่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM