ทำนายฝัน 'คนร้องไห้'

ฝันเห็น ฝันว่า คนร้องไห้ ฝันเห็นคนร้องไห้ จิตใจจะไม่สบาย ร่างกายจะเกิดโรค มีแต่โศกเศร้า ไม่มีสุข แต่ทุกข์นั้นจะไม่หนักหนา ต้องหาทางคิด หาทางแก้ไข และระวังพฤติกรรม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คนร้องไห้'

ฝันเห็นคนร้องไห้ จิตใจจะไม่สบาย ร่างกายจะเกิดโรค มีแต่โศกเศร้า ไม่มีสุข แต่ทุกข์นั้นจะไม่หนักหนา ต้องหาทางคิด หาทางแก้ไข และระวังพฤติกรรม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระโดด กินผลมะม่วงเปรี้ยว มีดหาย ล้างเท้า ฟืน ถูกฉุด บิลเลียด ดาวอับแสง ปลวก ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน หัวไก่ กรง ประทัด เดินทางไปวัด ทำนบ ฟองน้ำ นาข้าวรกร้าง ซ่อนหา แข่งวิ่ง เป็นแผลที่คอ ความรัก องค์พระ เชิงเทียน พูดสนทนา นายกรัฐมนตรี เดินช้าๆ แขน วงเวียน ยันต์ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ตะขาบ สัปเหร่อ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ โต๊ะเขียนหนังสือ รักใครบางคนมากๆ ดื่มน้ำชา เพื่อน ขุดดิน เฒ่าแก่ ตกช้าง ปาก ศาลเจ้า ศิลปิน แร้ง ผมร่วง พืชผัก ตกใจจนสะดุ้ง เกาะ ขนม อยู่ในอาการผิดหวัง ขุดถ่านหิน ญาตินํ้าตาตก มุ้งหมอน กระต่ายหลายตัววิ่ง กะปิ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ คนแฝดตัวติดกัน จราจรที่สับสนวุ่นวาย สละราชสมบัติ จุดไฟ ไฟไหม้ป่า นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย อาบน้ำฝน จุดเทียน เด็กพิการ รั้ว ผ้าไตรจีวร วิชา ข้าวติดคอ แช่ง ขนมชั้น งานฉลอง ชลธาร เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ รีดนมโค โซ่ตรวน ดอกไม้ไฟ ปลาเงินปลาทอง ตัดผมใหม่ ภรรยาเปลือยกาย ธารน้ำตก หย่า ถูกฝังทั้งเป็น หนู แม่หม้าย เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ กินก้อนดิน ภาพ กระต่ายขูดมะพร้าว ช่างปั้น ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ซอ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ศัตรู ฟาง บังสูรย์ กระดิ่ง แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ซื้อปลาหมึก โจรสลัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น