ทำนายฝัน 'คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด'

ฝันเห็น ฝันว่า คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฝันว่าคนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ธุรกิจของคุณกำลังจะก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด'

ฝันว่าคนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ธุรกิจของคุณกำลังจะก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รังนก ท้องฟ้าสีแดง หูขาด จมูกขาด รักชาติ ซื้อขาย ผ้าแพร แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป นาก เจ็บป่วย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า สีแดงชาด ดมกลิ่นดอกไม้ ประกาศข่าวการเกิด พร้า ขวดแก้ว ศาล จอบหรือเสียม ผัดหน้า ถูกตำหนิ เด็กอุ้มปลา ร่ม หัวหมู หูเจ็บ มาลัยดอกไม้ คลอดบุตร ต่อสู้กับเด็ก ประหาร ปล่อยสัตว์ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น กรงสัตว์ ระบำ กระถางหลุดมือแตก โคเข้าบ้าน ไถ่ถอน ชู้รัก ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ของหวาน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ที่ฝังศพ ฟูก ผ้าพันแผล นกนางนวลโผบิน ทหารเข้าบ้าน ทารก สีบรอนซ์ กำไลข้อเท้า ทำน้ำหก ตีผึ้ง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก มโหรี กินเฉาก๊วย ปลอกหมอน ปลิงดูดเลือด ได้สวมแว่นตาดำ เห็นคนโดนแทง กอดอก ฝาหม้อ โต๊ะเขียนหนังสือ ขนกา กอดกะเทย ถอดรองเท้า ระย้า ถูกคนเตะ เขียด กุ้ง กินเนื้อมนุษย์ ใช้ยาเสพติด ดื่มน้ำจากแก้ว จระเข้ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เรือล่ม เซรุ่ม กังวล โครงกระดูกสัตว์ นอนกลับหัว ทะเลสาบ ทะเลาะ นกเค้าแมวหรือนกฮูก แหวนแต่งงาน เจดีย์ ปลาหมึกหลายตัว ตกกองไฟ กีตาร์ นัยน์ตา ถีบจักรยาน ว่ายน้ำ เลี่ยมฟันทอง นั่งนับลูกประคำ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ เตียง กินถั่วต้ม โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) การสร้างโบสถ์ บัตรเชิญ แบกหีบ รังไก่ หวีงา ทองคำก้อน ถูกหวายรัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น