ทำนายฝัน 'คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ'

ฝันเห็น ฝันว่า คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ฝันว่าคนอื่นผิดหวังในตัวคุณ คุณจะถูกคนอื่นทรยศหักหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ'

ฝันว่าคนอื่นผิดหวังในตัวคุณ คุณจะถูกคนอื่นทรยศหักหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทูต ธนูหลายดอก ทรัพย์สมบัติ ย้ายบ้าน ดม ทอดทิ้งคนรัก กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) จับสุกร ตะกร้าพลาสติก วงกต สวดมนต์ จุดดอกไม้ไฟ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ตกใจเพราะเห็นผี หัวนก กลืนเมฆ ประตูบ้าน ตัดนิ้วมือตัวเอง บันไดสูง ทางรถไฟ กระโดด จับหมู ปลาทองที่ตายแล้ว เสียสติ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดื่มน้ำชา กรรมกร ลุยไฟ ม้าสีดำ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถูกกลั่นแกล้ง กระจกแตก เครื่องเรือน ตัวเองเป็นชู้ พลอยหลากสีสัน เครือญาติ นอนกับสาวสวย แกะสลักรูปปั้น สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อยากตาย เสื้อขนสัตว์ ค่ำคืน เล่นน้ำสงกรานต์ ธูปเทียน ตู้เซฟ ตุ๊กแก บรรพบุรุษ ขนมปัง ปราศจากอํานาจ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นกยูงรำแพน กุญแจหาย ของหวาน เปิดเผยความลับกับเพื่อน หมู แร้ง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ทอดสมอ คิ้วตัวเองดกดำ ถ่ายขี้ ฉีกจดหมายรัก ถวาย โต๊ะเขียนหนังสือ ผ้าเช็ดตัว ขนมชั้น ไปยังเมืองนรก ภรรยานอกใจ ถีบจักรยาน หมา ครอบครัว รั้ว ตัวเองแก่ หงอนไก่ โซ่ตรวน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ออร์แกน คนป่วยอยู่บนรถ จับหนอน หัตถกรรม ของลับ ไพ่ ทำนาได้ผลผลิตดี เขียนหนังสือ ฟองน้ำ ฆ่าผีเสื้อ นางพยาบาล หลงรักสามีคนอื่น อยากมีเงิน จันทร์ทรงกลด เล่นตะกร้อ นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ดัดผม บาดเจ็บ ทอดแห เส้นด้าย โคมไฟหรือโคมตะเกียง ดื่ม ถัง แจกันคู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM