ทำนายฝัน 'คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ'

ฝันเห็น ฝันว่า คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ฝันว่าคนอื่นผิดหวังในตัวคุณ คุณจะถูกคนอื่นทรยศหักหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ'

ฝันว่าคนอื่นผิดหวังในตัวคุณ คุณจะถูกคนอื่นทรยศหักหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำลังเล่นเฟสบุค พระ คุก ตะราง มะพร้าว ช่างปั้น เดินละเมอ ดับตะเกียง แว่นตาเลนส์สีดำ ตะไกร ดินสอ ซื้อผ้าขาว พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง จอมปลวก เตียง งมหาของ นั่งบนลังไม้ ชกคนที่จมูก แกะเปลือกหอยรับประทาน แสตมป์ ยกโทษ ฆ่าไก่ ค่ำคืน กิ้งกือ หนังสือ ถอนฟัน โบดำผูกคอตนเอง บวชภิกสุนี กินรีหรือกินนร ถวายพระด้วยดอกบัว บิน (สูงขึ้น) บ่อน้ำ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว นั่งรถหรู กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฟันล่างหัก กล้วยแฝด ปากกา ทั่ง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ขนทรายเข้าวัด ฆ่านกกระจิบ งา บัวสีขาว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ชะลอม โจรปล้นบ้าน ขุด จำปีหรือจำปา จันทรคราส ซื้อปลาหมึก กล้วยแขก ร้านค้า มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ลูกๆ ทำความผิด เคี้ยวดิน ไทร เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง บังสูรย์ คนอื่นทำพลาด ยิ้ม กวาด ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง นํ้าพุขนาดใหญ่ พระพุทธรูป โทรศัพท์มือถือหาย ตัดหนวดตัวเอง กุญแจหาย เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ปั่นด้าย ผัดหน้า ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว หมาเลียขา เจอเงิน ไวโอลิน ถูกกักตัว มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก กระต่ายวิ่ง เจว็ด สัตว์เลี้ยงตาย จันทร์ทรงกลด เพื่อนที่ตายไปแล้ว เก็บกวาดบ้าน จับก้อนกรวด ก้อนทราย ดอกราตรี หน้าอก ขนมปังกรอบ ตะกวดขึ้นบ้าน สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น เขากวาง ให้หวีคนอื่น โล่ ดวงดาว เลือดไหล ฝาเรือน ฝั่ง ดื่มน้ำชา มังกร ย้ายบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM