ทำนายฝัน 'คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ฝันเห็นคนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง จะมีคนอิจฉาริษยา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง'

ฝันเห็นคนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง จะมีคนอิจฉาริษยา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดาบ ฝ้าย ตบมือ ถูกเรียกตัวมาประชุม อยู่ในอาการผิดหวัง เดินอยู่ในป่า ดอกซ่อนกลิ่น ธุรกิจ ทำลายโซ่ตรวน ปีนรั้ว เมฆกลางแดด ปราสาทเก่าแก่ ฝา บรรจุของลงหีบ เจ้านาย เด็กอุ้มปลา กินเนื้อย่าง ผ้าแพร ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ฉาบ กริช เดินเล่นบนหาดทราย ย่าง กกกอด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย หวีผม จูบคนที่อายุมากกว่า ล้างหวี ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ จิ้งหรีด ระดู ทรมานคนอื่น พาน กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ลูกจัน นาค บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น อ้อย ชายหนุ่ม ตู้อาหาร สุกรตายเอง ทุ่งโล่ง ดวงอาทิตย์ตก แขนหัก บังสูรย์ พระสงฆ์ กรรมกร ไข่เป็ด ทหาร กำไลแตกหัก เรือล่ม ขี้เถ้า ใยแมงมุม แมงมุม ศพถูกมัดตราสัง น้อยหน่า กางเขน (นก) ตักทรายเข้าบ้าน ร้องไห้ ตัวเองกลายเป็นนก ศาลพระภูมิ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ปล่อยออกจากคุก จองจำ จับก้อนกรวด ก้อนทราย กอดอก แป้งผัดหน้า รับประทานอาหาร สังกะสี ด้วง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ฟันบนตนเองหัก ไม้ไผ่ กังวล ทำกาแฟหก ฝูงคนจำนวนมาก อาหารบูดเน่า ปราสาท กระดุมหาย ขวดเหล้า ถูกฝังทั้งเป็น ภาษา แม่นํ้า ท่องเที่ยวในสวน เครื่องแบบทหาร ถูกทำโทษ ไม้กางเขน จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด อุ้มเด็กทารก สัปทน ครีบปลา กองไฟ คนขาพิการ หิมะตกในฤดูร้อน เงื่อน ไอศกรีม สร้อยข้อมีชำรุด ขี่ราชสีห์ เสื้อขนสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM