ทำนายฝัน 'คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง'

ฝันเห็น ฝันว่า คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ฝันเห็นคนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง จะมีคนอิจฉาริษยา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง'

ฝันเห็นคนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง จะมีคนอิจฉาริษยา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พูดคุยกับโจร ดื่มน้ำชา ตุ้มหูหาย เป็นคนปรุงอาหาร ขลุ่ย ขายตู้ ขายโต๊ะ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ฆาตกรรม เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง น้ำลาย ท่องเที่ยวต่างประเทศ คนป่วยอยู่บนรถ กีตาร์ ดับไฟ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ช่างเหล็ก ชุดว่ายน้ำ ใยแมงมุม แป้งผัดหน้า เล่นน้ำสงกรานต์ น้ำล้นเขื่อน ธูปเทียน คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งานศพ ดวงตรา ขาขาด สละราชสมบัติ กระบอกไม้ไผ่ แบกหีบ กางเขน แร้งเกาะหลังคาบ้าน ใบมีดโกน ของหาย เขากวาง แร้งกินซากศพ พ่อหม้าย ซื้อเต่า โล่รางวัล ว่ายน้ำ ฝูงกบ จำนวนมาก ผดุงครรภ์ โคมไฟหรือโคมตะเกียง จุดเทียน ขนคิ้ว ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กระต่ายขูดมะพร้าว ชนะ หิ่งห้อย เศรษฐี ซุกซ่อนของมีค่า โฉนดที่ดิน ได้เข้าร่วมในสงคราม ทอดสมอ ชายชรา เทวาลัย รถเข็นศพ หญิงแต่งชุดสีเขียว ก้อนหิน ขวดเหล้า ต้นไม้เขียวชอุ่ม มัจฉา ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น นอนบนกองฟาง ขี่เสือ กินหมูกะทะ รถเมล์ หมอก ทุ่งโล่ง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน นำตาข่ายไปดักสัตว์ สวรรค์ ยกของ ลักขโมย กระปุก ไหว้พระ กินโรตี ปลูกบ้าน เห็นตัวเองในกระจก พูดคุยกับคนต่างชาติ อดตาย แหวน ตะกร้อ เพลิง ข้าวติดคอ กินกล้วย นายกรัฐมนตรี นั่งรถหรู ฝังศพ พืชผัก พระปรางค์ กินยา อดอยาก เฮลิคอปเตอร์ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ พูดคุยกับเจ้านาย ทะเลาะกับแม่ยาย เดินชนผนัง ฆ่าเต่า ค่ำมืด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM