ทำนายฝัน 'คนเกี่ยวข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า คนเกี่ยวข้าว ฝันเห็นคนเกี่ยวข้าว หญิงสาวจะมาหา ข้าวปลาจะบริบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สิน ถ้าค้าขายจะมีคนคอยช้วยเหลือ ถ้าป่วยไข้ก็จะค่อยๆหายป่วยในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนเกี่ยวข้าว'

ฝันเห็นคนเกี่ยวข้าว หญิงสาวจะมาหา ข้าวปลาจะบริบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สิน ถ้าค้าขายจะมีคนคอยช้วยเหลือ ถ้าป่วยไข้ก็จะค่อยๆหายป่วยในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อุจจาระ แจกันคู่ ไต่เขา ทำแท้ง คางคก อยากตาย รถยนต์ หนอนไต่ตามร่างกาย สมโภช ประตูกำลังถูกไฟไหม กระต่ายวิ่ง เทียนไข สีบรอนซ์ ฆ่าศัตรู พระอาทิตย์ ปล่อยเต่า ยกโทษ นอนเล่นกลางดิน เดินเป็นวงกลม ลูกๆ หลั่งนํ้าตา เก็บดอกบัว ปากกา ตามทวงหนี้ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ วงกบ ล้มละลาย ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก สีแดงชาด นุ่งโจงกระเบน ทำโรตี หญิงเปลือยกาย แว่นตาเลนส์ใส จอมปลวก แจกัน ของหวาน ขบวนแห่ ดวงแก้ว กินก้างปลา ปลิงดูดเลือด แขนขาด ถุงเงิน-ถุงทอง ตีคนอื่นด้วยเชือก เตียง กัดลิ้น งวงช้างรัดตัว ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เด็กพิการ เสื่อไม้ไผ่ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา นำฟองน้ำมาล้างจาน ขี่กระบือ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ขโมย ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย กำไลข้อเท้า ภาพ ปลอบโยน คำนับ ญาติทำความผิด เชิงตะกอน ภรรยานอกใจ นํ้าพุที่พุ่งสูง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน กลืนดวงอาทิตย์ ไทร หญิงแต่งชุดสีฟ้า กระท่อมร้าง มาลัยดอกไม้ เพื่อนที่จากไปไกล ชกมวย เข็มเย็บผ้า กระต่าย หุ่นโชว์เสื้อ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ลูกแก้ว ดับไฟ ได้กลิ่นของบูดเน่า เครื่องบิน ดอกบานไม่รู้โรย ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย กินดิน แตกร้าว ดื่มน้ำชา สวรรค์ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ฝูงกบ จำนวนมาก ถูกฆ่า หุ่นยนต์ ฉมวก ลูกเห็บ แบกหีบ มงคล ศพ คนอื่นทำพลาด งง ฝาหม้อตกลงพื้น งูจงอาง ทอดทิ้งภริยา เด็กผู้ชายสู้กัน กระถางหลุดมือแตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM