ทำนายฝัน 'คนเกี่ยวข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า คนเกี่ยวข้าว ฝันเห็นคนเกี่ยวข้าว หญิงสาวจะมาหา ข้าวปลาจะบริบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สิน ถ้าค้าขายจะมีคนคอยช้วยเหลือ ถ้าป่วยไข้ก็จะค่อยๆหายป่วยในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนเกี่ยวข้าว'

ฝันเห็นคนเกี่ยวข้าว หญิงสาวจะมาหา ข้าวปลาจะบริบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สิน ถ้าค้าขายจะมีคนคอยช้วยเหลือ ถ้าป่วยไข้ก็จะค่อยๆหายป่วยในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระท่อม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) จูบคนรัก คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง นํ้าพุที่พุ่งสูง พาน เชี่ยนหมาก กอดผู้หญิง กระโดดจากหน้าต่าง ท่อนซุง หมาคาบหม้อ ปราสาทเล็กๆ ได้ยินเสียงดนตรีไทย แต่งงาน ร่ม ไทร ถูกสวมกุญแจมือ ปล่อยปลาดุก เกา มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม บิดามารดา นอนบนเตียง ทอผ้า ท่าเทียบเรือ ตบแต่ง ฐานทัพทหาร ไว้ทุกข์ ตกงาน ตัวเงินตัวทอง นอนในเรือ ไต่ลวด กรน ฟูก เมฆกลางแดด โจร ทางม้าลาย หาบขี้กลับบ้าน แคร่หาม นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ยาพิษ เป่าขลุ่ย เห็นถนนที่ขรุขระ นอกใจแฟน เพื่อน กัดลิ้นตัวเองขาด สร้อยคอ กบฎ ราวตากผ้า ความมืด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก เต่า แม่หม้าย สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศพ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ซอ ท้องเดิน วงกบ ตู้เย็น เก็บมุ้ง เวทีมวย เดินเรือ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ผ้าโพกหัว คนป่วยอยู่บนรถ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ความลับ ของเล่น หัวล้าน ใบไม้ เดินเร็วๆ ทำนาได้ผลผลิตดี หมาตาย เข่า ดักนก ถีบจักรยาน ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน รดน้ำ เกือก พานทอง เจว็ด เครื่องศาสตราวุธ ภาวนา หมูกลายเป็นคน หวีงา คนรักนอกใจ หายใจอึดอัด ไฟไหม้ต้นไม้ ลา ( สัตว์ ) นั่งเรือ สู้กับเสือ แล้วชนะ ดู pornhub กุหลาบ ฟังเทศน์ฟังธรรม ช้าง เดินร่วมทางกับโจร ปลาหลีฮื้อ ฆ่าวัว ทาเล็บ เก็บดอกบัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM