ทำนายฝัน 'คนแคระ'

ฝันเห็น ฝันว่า คนแคระ ฝันเห็นคนแคระ ทำนายว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แม้มี โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนแคระ'

ฝันเห็นคนแคระ ทำนายว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แม้มี โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงกระดิ่ง ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ความมั่งคั่ง ตัดนิ้วมือตัวเอง โจร ค้นหา พรม ป้อมปราการ กินเนื้อไก่ ตบมือ เพลิง อนุสาวรีย์ กระแต จับหมู โรงแรม เปลือย อยากตาย บ่อน้ำใหญ่ ตัวเองถูกฉีดยา ถวายกุฏิ นางพยาบาล ฆ่าเสือ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ทำนบ ฝี เดินไปตามท้องถนน ทำแว่นตาแตก ปลิงดูดเลือด ตัดผมใหม่ สีบรอนซ์ ฮองเฮา (ราชินี) นกบิน กอไผ่ ฝ้าย นอกใจแฟน การตายของเพื่อน ป่าเขา ประกายไฟ หมาตาย กระสือ ตู้เซฟ หูขาด สวมมงกุฎ เป็นไข้ ปะชุน ทางรถไฟ คำนับ มีขาเดียว เลิกกับแฟน ขวาน มีด บาดแผล กินกระต่าย ของลับ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เบี้ย รถบรรทุกศพ เป็นคนผอมบาง ดื่มน้ำฝน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ปล่อยออกจากคุก กำลังขับรถ ตะกร้อ ดราฟต์ อิฐ น้อยหน่า บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ร้านค้า ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นกแก้ว ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ขวานหัก หมาก ลมหายใจมีกลิ่นหอม ทางม้าลาย เบาะ โต๊ะทำงาน ปม กัดลิ้นตัวเองขาด ปลาเงินปลาทอง หีบสมบัติ ซองจดหมาย ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ไถ่ถอน เรียก นอนกรน นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง นกคุ่ม นั่งใต้ต้นไทร เดินอยู่ในความมืด ฮา คนป่วยอยู่บนรถ ครุฑ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก จิ้งหรีด การผ่าตัด เขากวาง ถวายพระด้วยดอกบัว มารดา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM