ทำนายฝัน 'คนแคระ'

ฝันเห็น ฝันว่า คนแคระ ฝันเห็นคนแคระ ทำนายว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แม้มี โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนแคระ'

ฝันเห็นคนแคระ ทำนายว่าจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี แม้มี โรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระแสน้ำ ซุกซ่อนของมีค่า วิชา บ้านใหม่ เปลื้องผ้าตัวเอง ไฟไหม้ต้นไม้ ขนมปัง รอยเท้าของตัวเอง คนหามวอผ่านหน้า ดัดผม ตกทุกข์ได้ยาก ริมฝีปาก แก้ม ขนมจีน ตกลงไปในบ่อ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ปลา สังกะสี นำพัดมาโบกตามร่างกาย คนป่วยอยู่บนรถ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ตั้งท้อง สุริยคราส หาบขี้กลับบ้าน ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ งมของในลำคลอง ถุงเท้า ทำโรตี ดอกมะลิ นกอินทรี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ตีกลอง เดินเร็วๆ เป็นไข้ ทอดทิ้งภริยา ชัยชนะ ว่ายน้ำ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน แชมพู ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เครื่องดักนก บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ธูปเทียน อาบน้ำในอ่าง พรวน ผ้าสีขาว เล่นตะกร้อ ไม้ไผ่ ทำนาได้ผลผลิตดี กรง ท่องเที่ยวในสวน ผัก ประตูกำลังถูกไฟไหม ทวิตเตอร์ อ่างน้ำ ข่มขืนคนอื่น ถีบจักรเย็บผ้า พัชรกิติยาภา ได้รับเงินบริจาค มีฤทธิ์ จับลูกเสือ เข้าไปในโรงพยาบาล ต่อสู้กับเด็ก ปลูก พรม อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา พลับพลา ซุกซ่อนตัว หญ้า ฉากกั้น โง่ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เมือง ลูกเห็บตก งมหาของ ปอ รองเท้า แผ่นดิน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง หญิงชรา หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) กระต่ายวิ่ง เดินทางก่อนกำหนด โครงกระดูก ผักกาด ฟาง ถนน กินเลี้ยง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอผ้า ผมถูกตัดให้สั้น เก้าอี้ นุ่งผ้าใหม่ ฆ่าโค สวมเสื้อขาด ตักน้ำราดตนเอง โต๊ะ พิมพ์ เก็บดอกบัว เพื่อนที่ตายไปแล้ว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM