ทำนายฝัน 'คนแต่งชุดสีดำล้วน'

ฝันเห็น ฝันว่า คนแต่งชุดสีดำล้วน คุณต้องระมัดระวังให้จงหนัก จะมีศัตรูคอยดักทำร้าย หรืออาจถูกขโมยทรัพย์สินเงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนแต่งชุดสีดำล้วน'

คุณต้องระมัดระวังให้จงหนัก จะมีศัตรูคอยดักทำร้าย หรืออาจถูกขโมยทรัพย์สินเงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บดเมล็ดกาแฟ พูดโทรศัพท์มือถือ นั่งอยู่ในกองขี้ พูดสนทนา ไหว้เจ้า ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ แมวสีขาว สนามหญ้า คัมภีร์ แมลงภู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขวาน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ห่มผ้า เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง รักใครบางคนมากๆ ฉลาม เดินถอยหลัง ตีงู กัดคน บุคคลที่เป็นคนร้าย หม้อ กงเต๊ก จอกใส่เหล้า ประแจ โต๊ะรับประทานอาหาร ทะเลสาบ บันไดกว้างๆ ดูหนัง ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ผู้คุมนักโทษ พระจันทร์ จับกัง ปีนเขา ขี้เถ้าในเตาไฟ นกแสก ราวตากผ้า ต้นกก เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด โยงเรือ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ภาพวาด เพชรนิลจินดา ปฏิกูล กุญแจหาย เกลียดคนต่างชาติ เรือจอด ม่านกั้นกำบังสายตา มาเฟีย มีหางงอก ปฏิทิน พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ถั่วงอก ประตูบ้านคนอื่น สูบบุหรี่ เต้นรำ บวงสรวง โกนหนวด ตาหลายคู่ วงกต ซองจดหมายสีชมพู หนู พวงมาลา ยิ้ม ราชสีห์ พระเจ้าแผ่นดิน หิมะตกในฤดูร้อน ถ้ำมืด พายเรือตามลำพัง ฟัก พระจันทร์เดือนหงาย หมี แฮนด์บอล ผักกาด ญาติกำลังจะตาย จดหมาย ทำลายโซ่ตรวน ให้หวีคนอื่น ผ้าไตรจีวร ลากเกวียน ภิกษุณี กังหัน ร้องไห้ อยู่ในอาการผิดหวัง จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ขนตา พระบรมรูป หีบสมบัติ งูเลื้อย ระย้า พระพุทธบาท นกนางนวลโผบิน ชนะ ตารอบตัว ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ไม้กวาด ตาข่าย มองนํ้าตกตามลำพัง ให้ความกรุณา ขโมยอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM