ทำนายฝัน 'คนแปลกหน้า'

ฝันเห็น ฝันว่า คนแปลกหน้า ฝันเห็นคนแปลกหน้า จะสูญเสียทรัพย์สิน ลูกเมียจะทำให้ลำคาญ การงานจะเฉื่อยชา บริวารและหมู่มิตร จะอับจน เจ็บไข้ คิดสิ่งใดจะไม่สำเร็จผล คนรักจะโกรธซึ่งกันและกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนแปลกหน้า'

ฝันเห็นคนแปลกหน้า จะสูญเสียทรัพย์สิน ลูกเมียจะทำให้ลำคาญ การงานจะเฉื่อยชา บริวารและหมู่มิตร จะอับจน เจ็บไข้ คิดสิ่งใดจะไม่สำเร็จผล คนรักจะโกรธซึ่งกันและกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำพุ ภาวนา ถือกรรไกร นาฬิกาข้อมือเสีย ผลจันทร์ ( พืช ) ถูกสุนัขเห่า มีคนสวมแหวนให้ โจร กินลูกอม วงกบ พังประตู ลูกเต๋า แพทย์ ตีผึ้ง ครก สกปรก จอก ประดาน้ำ เมือง อินสตาแกรม ( instargram ) เบ็ดตกปลา ได้ยินเสียงปืนใหญ่ มาลัยดอกไม้ ล้างเท้าตัวเอง หางไก่ แมวตาย โกนขนหน้าแข้ง ฝูงคนจำนวนมาก ต้นกก มัจฉา กระท่อมร้าง แมวออกลูก เกาหัว ฟุตบอล ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน แคร่หาม โซ่ ย้ายบ้าน กินเลือด งา เข่า ตะกร้าหวาย นอนบนเสื่อ นุ่น เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ขับรถ กระดาษข่อย แก้ผ้า มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ตบมือ ผู้ชายผมยาว ไทร กล้วยแฝด ต่างหู กรรมกร กุ้งแห้ง ตู้เหล็กใส่เอกสาร แบกเสา แผนผัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ถลกหนังสัตว์ ถูกตัดมือ เสือกัดตัวเอง ฝันเห็นนํ้าวน กระโดดจากที่สูง ถวายกุฏิ คดข้าวเย็นกิน วิชา เหาะ งานมงคล กาน้ำ ถ่อเรือ นักบิน โล่ สามีนํ้าตาตก กรน เท้าเจ็บ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ฝาหม้อ ยืนบนลังไม้ ไฟไหม้ผม ต่อสู้กับปีศาจ ฉี่รดที่นอน เกา ล้างภาชนะเครื่องใช้ กุ้งทะเล ตำหนัก พู่กัน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ตัวเองแก่ ภาชนะ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ตัวเองถูกประหาร ออกจากบ้าน ช่างตัดผม ทุ่งนา สารภาพต่อหน้าเพื่อน พระอรหันต์ งานพิธีต่างๆ เด็กเกิดใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM