ทำนายฝัน 'คนแปลกหน้า'

ฝันเห็น ฝันว่า คนแปลกหน้า ฝันเห็นคนแปลกหน้า จะสูญเสียทรัพย์สิน ลูกเมียจะทำให้ลำคาญ การงานจะเฉื่อยชา บริวารและหมู่มิตร จะอับจน เจ็บไข้ คิดสิ่งใดจะไม่สำเร็จผล คนรักจะโกรธซึ่งกันและกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนแปลกหน้า'

ฝันเห็นคนแปลกหน้า จะสูญเสียทรัพย์สิน ลูกเมียจะทำให้ลำคาญ การงานจะเฉื่อยชา บริวารและหมู่มิตร จะอับจน เจ็บไข้ คิดสิ่งใดจะไม่สำเร็จผล คนรักจะโกรธซึ่งกันและกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

การสร้างโบสถ์ ฆ่าตัวตาย โฉนดที่ดิน ตะไบเหล็ก พัด ทูต ปีนรั้ว ปอกเปลือกไข่ ฟัน ถูกฉุด สีบรอนซ์ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เก็บเงินได้ ควันไฟ เครื่องปั้นดินเผา ภรรยาเสียชีวิต ผู้คุมนักโทษ มารดา นุ่งผ้าสีแดง ขนคิ้ว ฝุ่น ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก กรน เจดีย์ ตะกวดขึ้นบ้าน ต่อสู้กับเด็ก ตัวเงินตัวทอง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฝันว่าส่งพัสดุ แบกผลไม้ ตะกร้อ ปั่นด้าย ผมร่วง วิ่งออกกำลังกาย กินนก กองทัพ เข่า โง่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อทิตยาทรกิติคุณ เดินทาง ผมถูกตัดให้สั้น ตู้รับจดหมาย ฟันปลอม ตุ้มหู นักบิน ตกกล้า ตกจากที่สูง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ทำนบ นกกำลังจิกกัน อาคันตุกะ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย แร้งเกาะหลังคาบ้าน ดอกไม้ ตัวเองถูกฉีดยา ก่อกองทราย เกาทัณฑ์ ได้เข้าร่วมในสงคราม ขนมจีน รวงข้าว ถั่วฝักยาว เขื่อนแตก อยู่ในอาการเร่งรีบ ฟักแฟง งูรัด ฌาปนกิจ ถูกล็อตเตอรี่ ไถ่ถอน ฝนครึ้ม ได้กลิ่นธูป เดินชนผนัง ซักผ้าขี้ริ้ว เงาะ โลกแตก รักใครบางคนมากๆ หญ้า จันทร์ทรงกลด หาบอุจจาระกลับบ้าน รดน้ำต้นไม้ ของลับ จับก้อนหิน ถูกตบ ทะเล กุ้งแห้ง ปลูกบ้าน งานฉลอง เมฆลอยนิ่ง ฟ้อนรำ เชิงตะกอน กินผลไม้ ตัดผมใหม่ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ โบว์ดำผูกคอ จูบสัตว์เลี้ยง ฤดูฝน โถแป้ง บ้านตัวเองสวยงาม ขนมอร่อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM