ทำนายฝัน 'คนแปลกหน้า'

ฝันเห็น ฝันว่า คนแปลกหน้า ฝันเห็นคนแปลกหน้า จะสูญเสียทรัพย์สิน ลูกเมียจะทำให้ลำคาญ การงานจะเฉื่อยชา บริวารและหมู่มิตร จะอับจน เจ็บไข้ คิดสิ่งใดจะไม่สำเร็จผล คนรักจะโกรธซึ่งกันและกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนแปลกหน้า'

ฝันเห็นคนแปลกหน้า จะสูญเสียทรัพย์สิน ลูกเมียจะทำให้ลำคาญ การงานจะเฉื่อยชา บริวารและหมู่มิตร จะอับจน เจ็บไข้ คิดสิ่งใดจะไม่สำเร็จผล คนรักจะโกรธซึ่งกันและกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พิมเสน วงเวียน นอนเล่นกลางดิน ตัวเองเป็นกรรมกร นุ่งผ้าสีแดง เลี้ยงกุมารทอง โกศ มีดเหน็บที่เอว ตู้อาหาร ชักลาก พนัน จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง เดินเร็วๆ กะเหรี่ยงคอยาว บัตรเครดิต พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตราสัง หลงรักสามีคนอื่น ป้อมปราการ งูรัด นำพัดมาโบกตามร่างกาย หูแหว่ง เฆี่ยน ยิงปืน กินผลไม้แฝด กระบอกสูบลม กระถาง ปะชุน เครื่องจักรทำงานได้ดี นรก แตร ดูละคร ดื่มน้ำหวาน บ้านตัวเองสวยงาม อาคันตุกะ เลือกตั้ง แมลงวัน ได้กลิ่นธูป สถานีขนส่ง ทั่ง ผัก เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ กินโรตี แมงมุม เณรหน้าไฟ หูเจ็บ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ถูกคู่รักกักตัว กรวยใบตองใส่ดอกไม้ เต่าทอง กระบอก ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง กินเต้าหู้ หญิงแต่งชุดสีฟ้า เข้ารับการผ่าตัด กำไล ธูปเทียน ช้อน กวนอิม ของหาย กล้วยเน่า เสี้ยนตำเท้า รถยนต์ ต้องโทษ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ชนไก่ การตายของเพื่อน กำไลแตกหัก ลมหายใจมีกลิ่นหอม กินเนื้อมะพร้าว ปากเจ็บ ซื้อขาย บ่อน้ำ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ได้ยินเสียงระฆัง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า หีบปิดอยู่ เทียนชัย อยากมีเงิน ปล่องเมรุ ฆ่าควาย ถอยหลัง เจ้าที่ ตะเกียงที่จุดแล้ว เห็นบ่อร้าง สวมเสื้อสีขาว เมาสุรา แมลงภู่ ฌาน ผึ้ง กะละมัง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ถ้ำ ไฮไฟว์ ( hi5 ) เพชรพลอย ดวงตรา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ทะเบียนบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM