ทำนายฝัน 'คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฝันว่าคนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จะไร้ศัตรูคู่แข่งในไม่ช้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ'

ฝันว่าคนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จะไร้ศัตรูคู่แข่งในไม่ช้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาคันตุกะ แต่งงานก่อนกำหนด หน่อไม้ หีบศพ ฮา โบว์ดำผูกคอ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ถูกจับ ขึ้นศาล ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ป่าเขา มโหรี เถียงกับคน เด็กนอนบนเตียง เรียก นั่งบนลังไม้ ขัดแย้ง กระโปรงเก่า ดิน มหรสพ อนุสาวรีย์ ลม ตกเลือด ผึ้ง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ตกกล้า เขียนหนังสือ รักตัวเอง หุ่นโชว์เสื้อ นอนเล่นกลางดิน จับหนอน เรือ รถจักรยาน ประตู สายสร้อย เสาตกน้ำมันในบ้าน ลูบท้องหญิงตังครรภ์ กวาง ได้กลิ่นธูป กะปิ งมหอย กำแพงเมือง อุ้มลูกหมา ได้ใบสั่งจากตำรวจ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน เต่าทอง ตกใจจนสะดุ้ง ชายชู้ เฆี่ยนตีผู้อื่น ต้นไม้เหี่ยวเฉา ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) พานทอง เดินอยู่ในสุสาน ไว้หนวดยาว ฝุ่นฟุ้งกระจาย เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก น้ำผึ้ง ไลน์ ( LINE ) คนฆ่าสัตว์ ดาบ ใช้กระเทียมทำอาหาร ผ้าพันแผล ม้าเตะ กระดูกแตก ค้นหา ตกบ่อลึก ฉี่รดกำแพง กินกล้วย ซ่อมแซมรั้วบ้าน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง พนัน บาทหลวง ครุฑ พร้า พืชผัก ตะกร้าไม้ ถูกฉุด ฝันเห็นนํ้าวน ถูกจี้ ฐานทัพทหาร จิ้งหรีด กระหายน้ำ ถูกล็อตเตอรี่ แฉลบ วิ่ง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ พระสงฆ์ สติ จิ้งเหลน ตัดหนวดตัวเอง ฆ่าใครบางคน ฝนตกปอยๆ กระสอบข้าวสาร ผ้าโพกหัว ใต้ถุน ไผ่ ห้อง รังดุม เกิดสงคราม ญาณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM