ทำนายฝัน 'คบคนพาล'

ฝันเห็น ฝันว่า คบคนพาล ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คบคนพาล'

ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กวาง เรือจอด เมฆสีดำ ดาวอับแสง เรียก เขียนหนังสือ ไฟไหม้ต้นไม้ ภูเขา ธง นกกาเหว่า สร้อยข้อมือ ก่อสร้าง ศัตรู ลากรถบรรทุก เครื่องชั่ง สละราชสมบัติ กกลูก หนอนไต่ตามร่างกาย เลือดออกทางทวาร เผาขยะ ฉุด ภาวนา ไพ่ ฆ่าหมัด คดีฟ้องร้องกัน เฆี่ยน ฟันหลุด ฟูก นางเงือก กล่าวหา ฟันโยก เซียมซี พ่อตาย กกไข่ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เบ็ดตกปลา ไม้เท้า ลูกปัด ฉมวก กำลังขับรถ กอด ได้ยินเสียงปี่พาทย์ โบสีดำ จูบคนรัก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง เชิงตะกอน กระต่ายวิ่ง นุ่น ตนเองทำความผิด แต่งงานก่อนกำหนด หัวไก่ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ตุ๊กแก ชี ปลาทองที่ตายแล้ว ขันตักน้ำ ปากเหม็น ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ พระปรางค์ ผูกปมเชือก จมน้ำ น้ำลาย เดินสะดุดหกล้ม ลากฉุด ถูกยิงด้วยธนู หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ขนนกสีขาว เพชรรัตนราชสุดา ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ผ่าท้อง รถไฟฟ้า กรวยกรอกน้ำ ยา ร่วมงานทอดกฐิน หงส์ หุงข้าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฟ้ายามเมฆครึ้ม ถูกพายุพัดพาไปไกล ขิม กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ แช่ง กระดานดำว่างเปล่า คิดถึง ตะกร้าพลาสติก พู่กัน ฝักดาบ ไว้หนวดยาว ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ พริกไทย งูเผือก ฝาหม้อ ชกคนที่จมูก ตาหลายคู่ น้ำหอม นอนอยู่บนแผ่นดิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง อทิตยาทรกิติคุณ ทะเลาะกับคนรัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM