ทำนายฝัน 'คบคนพาล'

ฝันเห็น ฝันว่า คบคนพาล ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คบคนพาล'

ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝาหม้อตกลงพื้น กษัตริย์ โกนผม ตะเกียงที่จุดแล้ว สวน ไม้กางเขน ถุงน้ำร้อน ตัวเองเป็นชู้ ไหว้พระ ม้าเตะ มุ้งขาด ดื่ม พรวนดิน พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง เสี้ยนตำเท้า นั่งบนเตียง เขื่อนแตก คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ สวมแหวน นักประพันธ์ พังประตู บวชชี ญาติมิตร ขา ถล่ม หมาหอน เห็นปีศาจกินคน ตาย การทำผิดพลาด สังกะสี ฤดูหนาว งานวัด ตาข่าย ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า เสือกัดตัวเอง ไมโครโฟน ร่องน้ำ เปรต ซาวข้าว วิมาน ซองบุหรี่ พญานาค คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ฟัน ดับไฟ ขนคิ้ว ถอด คนตกนรก จรวด ขี่วัว ผ้าห่ม ศาลพระภูมิ จับกระต่าย อ้อย นกกำลังจิกกัน กางมุ้ง สวมชุดเจ้าสาว กินเนื้อวัว ใช้กระเทียมทำอาหาร กลืนเมฆ แช่ง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง บดเมล็ดกาแฟ รถไฟฟ้า หย่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กอดภรรยา ความดีความชอบ ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ขวดเหล้า ฝาแฝด จาระบี มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เรือกำลังจม อาบน้ำ หน้า เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กินถั่วต้ม ปลาหมึก ติดเกาะ ซีเมนต์ เพื่อนตาย โลกแตก ฟ้าที่สดใส ครีบปลา ปลอกหมอน คนตายมาหา ภูเขาไปกำลังระเบิด ได้ยินเสียงกลอง ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ขี่ช้าง บ้านพัง ยกโทษ จูบคนรัก เห็นบ่อร้าง แฮนด์บอล นุ่งผ้าขาว สวมเสื้อสีเหลือง หญิงทุบตีกัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM