ทำนายฝัน 'คบคนพาล'

ฝันเห็น ฝันว่า คบคนพาล ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คบคนพาล'

ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตารอบตัว เป็นประจำเดือน ลูกแก้ว ราวตากผ้า ช่างเงินทอง โบสีดำ เก้าอี้ นรก กระต่ายน้อย นกพิราบ กินพระจันทร์ จักรเย็บผ้า หญิงแต่งชุดสีเขียว บนบาน มีความปรารถนา ผู้หญิงโพกผ้า ตะโพน การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ซุกซ่อนตัว เมือง ริมฝีปาก มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ถูกตัดใบหู ทะเลทราย นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ปากกา ฝา ปลิงดูดเลือด ฟักทอง พายุ เกา ตีงู นอนกับสาวสวย ถูกเรียกตัวมาประชุม คนฆ่าสัตว์ ลูกจัน กระซิบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ขนลุก ท่อนซุง สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินรอดราวผ้า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน สิริภาจุกาภรณ์ หมู ขอโทษ รั้ว เงินโบราณ ธง อดทน เสื้อกันฝน จลาจล แสงนีออน ฝุ่นฟุ้งกระจาย ตู้กับข้าว ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น เครื่องชั่ง ล้างภาชนะเครื่องใช้ กุญแจ กะเหรี่ยง เอามือตบต้นขาตัวเอง ลม ห่วงเหล็ก หวีหัก สิริวัณณวรีนารีรัตน์ มีขาเดียว เท้าเจ็บ เงินกู้ กอดรัด แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ละทิ้งบ้าน ดวงอาทิตย์ตก สามีตาย ลูกข่าง เพื่อน เงิน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด คนบ้า ฝนตกหนัก ถั่วลิสง แป้งผัดหน้า มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ เลือดออกทางช่องคลอด ทัพพี ฟันโยก เปลี่ยนเสื้อผ้า นํ้าวน งาช้าง คิดถึง ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ กลืนดวงอาทิตย์ ชายหนุ่ม นุ่งชุดแดง อยากตาย ปลาหมึกหลายตัว จับสายสิญจน์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM