ทำนายฝัน 'คบคนพาล'

ฝันเห็น ฝันว่า คบคนพาล ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คบคนพาล'

ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ของขวัญ ดาวอับแสง เสื้อกันฝน ทดน้ำ ดอกราตรี ฟัก กระจกหลากสี โต๊ะหมู่บูชา ถูกตัดใบหู ถลกหนัง ปากเจ็บ บันไดเลื่อน ใยแมงมุม จับลูกเสือ กระจกแตก ต่อสู้ ฉลองพระบาท ตกจากดาดฟ้า กลอง ผ้าฝ้าย แสตมป์ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ร่มกางอยู่ กล้องยาสูบ ยันต์ จิ้งจก ยางรถ ปลวก งา รถเข็นศพ ธงบนเรือ ตำรวจตั้งด่าน อดอยาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ฆ่าผึ้ง จับปิ้ง เสื้อใหม่ เกา ขโมยขึ้นบ้าน ไข่เป็ด ได้เสื่อใหม่ กัดลิ้นตัวเองขาด ให้มีดแก่คนอื่น บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ฟันหลุด ปั่นด้าย โรงพยาบาล ตักบาตร โกศ ติดเกาะ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ดาบ แท่น ประตูกำลังถูกไฟไหม สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เห็นไม้กระดาน พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า สวมชุดเจ้าสาว นั่งใต้ต้นไทร วัง แตงโม เดินอยู่ในสุสาน ทะเลาะกับเพื่อน กงล้อ จุดเทียน น้ำผึ้ง ศีรษะล้าน ขี่ควาย นำตาข่ายไปดักสัตว์ กระโปรง ตัวเองร่ำรวย เป็ด หนาม ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ขี่วัว คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เพื่อนตาย ทาก ดราฟต์ ฟ้าผ่า หาบอุจจาระกลับบ้าน งานสังสรรค์ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ยกยอ แผล ม้า มีผู้นำม้ามาให้ สงฆ์ ชาวประมง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กุมารเทพ ปล้นสะดม ปีนเขา ธนูหลายดอก ขมิ้น จอมปลวก กินเนื้อย่าง ขาหัก ช้อนปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM