ทำนายฝัน 'คบคนพาล'

ฝันเห็น ฝันว่า คบคนพาล ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คบคนพาล'

ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนอนไต่ตามร่างกาย เผาศพ เพลิง ทอดทิ้งลูกๆ นุ่งผ้าใหม่ กระดาษสีขาว กงสุล จิ้งจก เล่นน้ำฝน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ศีรษะ นอนกับสาวสวย ข้อเท้าแพลง ไลน์ ( LINE ) ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ มวย ถือดอกบัวในมือ มังกร สามง่ามสำหรับแทงปลา โสมสวลี ตราสัง ตักบาตร บ่อน้ำใหญ่ ขี้เกียจ ล้มเหลว เจดีย์ทรุดโทรม สนามหญ้า ดับเทียน ภรรยาเสียชีวิต ฆ่านกกระจิบ อาหารบูดเน่า แมงมุม มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ขา ยกโทษ ปัสสาวะรดที่นอน ขี่ช้าง บ้านตัวเองสวยงาม ปลูกต้นไม้ ป้อมปราการ ฟูก ได้ยินเสียงปืน อยู่ในถ้ำ ลิง โล่รางวัล ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ทำกับข้าว ดารา ลมหายใจมีกลิ่นหอม กระต่ายน้อย ขี่นางโค ธรณีสูบ พูดคุยกับเจ้านาย บันไดกว้างๆ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แก้บน กระถางหลุดมือแตก เฆี่ยน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ไถนา ซีเมนต์ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ฆ่าใครบางคน โต๊ะ ไหล่ สายสะพาย ผู้หญิงพายเรือ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ซื้อผ้าขาว คนมีดวงตาสีดำ ถูกฟันคอขาด ได้รับแก้วเป็นของขวัญ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ พานเงิน องคมนตรี เสี้ยนหนาม อุจจาระ ตะโพน ยอดตึกสูงทรงกลม นกอยู่ในรัง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง มดเต็มบ้านเมือง ช้อน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ตนเองทำความผิด นอนบนฟูก ว่ายน้ำข้ามฝั่ง แกะสลักรูปปั้น เต้าหู้ ตุ้มหูหาย จับลูกเสือ ทาเล็บ ได้ลาภ ตู้หนังสือ น้ำลาย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ฮูก (นกฮูก) เลือดไหล พระนาคปรก หวีเสนียด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM