ทำนายฝัน 'คบคนพาล'

ฝันเห็น ฝันว่า คบคนพาล ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คบคนพาล'

ฝันว่าคบคนพาล จะตกเป็นเบี้ยล่างของผู้อื่น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จรเข้ โต๊ะรับประทานอาหาร นกเกาะหลังงู แสง ศีรษะมีเหา เสียจริต ถวายของแด่พระสงฆ์ ทำลายโซ่ตรวน นำเที่ยว เขื่อน พูดคุยกับคนต่างชาติ เมือง ได้เป็นเจ้าสาว ล้มเหลว โซ่ตรวน กา ภูเขาไฟ โกนขนหน้าแข้ง ไก่กกไข่ กินกล้วย ป่า แม่นํ้า แสงบนท้องฟ้า ผลักของหนัก ตีงู เลี้ยง กินพริก เกือก พายเรือตามลำพัง ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ไส้ไหลจากท้อง กินคอลลาเจน พูดคุยกับเจ้านาย มีดตกน้ำ แฮนด์บอล ความลับ ยักษ์ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สนามกีฬา กินดิน ตู้กับข้าว กกกอด กอด พระพุทธเจ้า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ล้างเท้า พนมมือ ซื้อปลาทอง เงาตัวเองในกระจก เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ซองจดหมายสีชมพู รถบรรทุกศพ กุญแจ นกกา ถุงน้ำร้อน สวมเสื้อขาด เล่นน้ำสงกรานต์ เห็นผี พิมเสน รักตัวเอง งูเหลือม ย่าง ยานพาหนะ ปาก เอทีเอ็ม ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ข้าวเปลือก หญิงชรา ถูกตัดศีรษะ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน สู้กับเสือ แล้วชนะ ขวาน ทอผ้า แฉลบ โรงแรม ปี่ นอกใจแฟน แผล พวงมาลัย ไปยังเมืองนรก อิฐ ตามทวงหนี้ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด งาช้างวางคู่กัน เฉาก๊วย เงินปากผี แหวน มีดเหน็บที่เอว ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ลม ราชสีห์ เล่นฟองสบู่ นอนโรงพยาบาล ความมั่งคั่ง หีบสมบัติ มหรสพ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ตะกร้อ ซักผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM