ทำนายฝัน 'คบบัณฑิต'

ฝันเห็น ฝันว่า คบบัณฑิต ฝันว่าคบบัณฑิต ปัญญาและความรู้ของคุณกำลังจะเพิ่มพูนขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คบบัณฑิต'

ฝันว่าคบบัณฑิต ปัญญาและความรู้ของคุณกำลังจะเพิ่มพูนขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พลับพลา กระสอบข้าวสาร ถลกหนังสัตว์ ชะนี แมลงปีกแข็ง โรงพยาบาล ผ้าสีดำ พาน ถูกตีหู ปลา ฟาก หัวล้าน กระสุนปืน ต้นโพธิ์ ทะเล โกหก ท้องฟ้าสีแดง ข้าวสาร กล่าวคำอำลาญาติ แส้ นอนกลางวัน ตีฆ้อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ สายสะพาย มังกร เทศน์ ไพ่ ยันต์ ข่าวร้าย รดน้ำต้นไม้ ตัดนิ้วมือตัวเอง นำเที่ยว ฉลาด ภรรยาออกจากบ้าน ขวาน กระดาษเช็ดมือ กางเขน กุญแจหาย ตัดเล็บ โจรสลัด เกลียดคนต่างชาติ ไฟไหม้ปราสาท ช้าง พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง มีผู้นำม้ามาให้ ผึ้งบินรอบรังของมัน หญิงแต่งชุดสีฟ้า นรก นกคุ่ม มดรุมเป็นกลุ่มๆ เล่นน้ำสงกรานต์ เล่นฟองสบู่ หลุมอสรพิษ คดข้าวเย็นกิน ต่อสู้ เห็นประตูปิด ผ้าห่ม ลูกประคำ ราหู ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน กำไลข้อมือ นั่งจับเจ่า เวียนเทียน ดวงแก้ว ฌาน ขอโทษผู้อื่น งูใหญ่ ไก่กกไข่ กระต่ายน้อย ฆาตกรรม คนตาย เงาะ เล่นฟุตบอล กิ้งกือ สวดมนต์ รีดนมโค เก็บองุ่นรับประทาน สละราชสมบัติ เมา กรอด้าย ท้องเดิน ปลูกกล้วย ครุฑ จรเข้กัด ภิกษุณี แขนถูกตัด ทำน้ำหก ไม้พลอง ลิง เห็นประตูบ้านตัวเอง ผู้ชายมีผมน้อย ขนม ช่วยคน ด่า นั่งเรือ น้ำพุ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ช่างตัดผม ฝูงคนจำนวนมาก ฝาแฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM