ทำนายฝัน 'คบไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า คบไฟ ฝันว่าถือคบไฟที่มีไฟลุกโชน สว่างไสว ทำนายว่าจะต้องพบกับ ปัญหาอุปสรรค พบเคราะห์ร้าย แต่หลังจากนั้นก็จะโชคดีมีลาภ เป็น ทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คบไฟ'

ฝันว่าถือคบไฟที่มีไฟลุกโชน สว่างไสว ทำนายว่าจะต้องพบกับ ปัญหาอุปสรรค พบเคราะห์ร้าย แต่หลังจากนั้นก็จะโชคดีมีลาภ เป็น ทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เก็บเกี่ยวข้าวในนา เหรียญ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เดินเข้าออกประตูกว้างๆ มีผู้นำม้ามาให้ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ พังพอน เครื่องร่อน อากาศทึบมืดมัว สุกรตายเอง ได้สวมแว่นตาดำ เดินอยู่กลางทุ่งนา ดัดผม ผ้าม่าน พายเรือตามลำพัง สวมเสื้อสีขาว พวงมาลัยดอกไม้แห้ง สาหร่าย ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ฉี่รดที่นอน แสงนีออน เห็นตัวเองในกระจก จอก คูคลอง กินโรตี กระดาษทิชชู ฮาเร็ม ถูกจี้ สุนัขคาบหม้อ ลา ( สัตว์ ) ดับไฟ ถาดดอกไม้ มือตัวเอง แจกัน สร้าง ศัสตราวุธ กลองโบราณ กินเป็ด มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ผจญภัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ช้อนทอง ปากกา ไปยังเมืองนรก ยิงธนู ตัวเองเป็นนักโทษ พระปรางค์ สวมมงกุฎ แต่งงาน ได้ยินเสียงระฆัง แสงบนท้องฟ้า ต่อ ตกงาน รุ้งกินน้ำ กงเต๊ก แมวสีขาว กะปิ หีบสมบัติ พนัน จักจั่น วงกต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นำตาข่ายไปดักสัตว์ ช้องผม นก กอไผ่ กวาด ฝี ก้อนหิน กลอง มุดใต้ถุน กางเขน เณรหน้าไฟ ชกคนที่จมูก ผู้คุมนักโทษ ขนกา ร้องรำทำเพลง กินองุ่น ส้วม ผ้าพันคอ ไหว้เจ้า กระต่าย เรือโยง นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เจดีย์ทรุดโทรม ลากเกวียน กระดุมหาย น้ำแข็ง เจ้าบ่าว ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ปล่องไฟ ทั่ง กระถางหลุดมือแตก หลงทาง เด็กเกิดใหม่ ถุงเงิน ถุงทอง แหวน เทียนไข คนกำลังถ่ายรูป

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM