ทำนายฝัน 'คบไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า คบไฟ ฝันว่าถือคบไฟที่มีไฟลุกโชน สว่างไสว ทำนายว่าจะต้องพบกับ ปัญหาอุปสรรค พบเคราะห์ร้าย แต่หลังจากนั้นก็จะโชคดีมีลาภ เป็น ทุกขลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คบไฟ'

ฝันว่าถือคบไฟที่มีไฟลุกโชน สว่างไสว ทำนายว่าจะต้องพบกับ ปัญหาอุปสรรค พบเคราะห์ร้าย แต่หลังจากนั้นก็จะโชคดีมีลาภ เป็น ทุกขลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูก แตน-ต่อ ต่อย ทอดทิ้งครอบครัว ต่อสู้ รักใครบางคนมากๆ กำแพง เนกไท ตะกร้าไม้ เหยียบขี้ นางฟ้า โต๊ะหมู่บูชา น้ำล้นเขื่อน พ่อหม้าย ได้ใบสั่งจากตำรวจ กบ ร่ม ล้างเท้าตัวเอง ไก่แจ้ คันศรหรือคันธนู แมลงปอ มะลิ เถาวัลย์ มีฤทธิ์ กล้วยเน่า ถูกทำโทษ กะปิ เอามีดฟันเท้าตัวเอง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ข้าวสาร อีเมล ( Email ) คนตายมาหา พิมพ์ เสือตาย ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เก็บเกี่ยวข้าวในนา ฆ่าไก่ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ศิลา เชิงเทียน ได้สวมแว่นตาดำ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ซุง ช่างเงินทอง ทหารเข้าบ้าน ไฟนรก ขึ้นต้นไม้ บิน (ตกลง) น้ำท่วม มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ทางรถไฟ ซุกซ่อนของมีค่า สถานี เป็นคนผอมบาง ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผ้าสีดำ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เครื่องจักรทำงานได้ดี ฉาบ มุดใต้ถุน เขี้ยวสัตว์ แบกหีบ อีกา ฮา ทิวเขา ดอกราตรี ประตูที่ปิดตาย ตกบ่ออุจจาระ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว นกพิราบ บ่อน้ำ ได้ยินเสียงกลอง กระบือ แขน เสื้อครุย บริโภคเนื่อสุกร นำเที่ยว รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ดื่มยาพิษ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ดราฟต์ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ จดหมาย มงคล มดกัด ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน คนตกนรก บัตรเครดิต ฝุ่นฟุ้งกระจาย เจ้าที่ คนแก่ เล่นฟุตบอล ปราสาท เป็นใบ้ นอนกลับหัว ฟ้าที่สดใส ทรมานคนอื่น สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนาม เกลือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM