ทำนายฝัน 'ครอบครัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ครอบครัว ฝันถึงครอบครัวตัวเอง ให้ระวังเรื่องการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ครอบครัว'

ฝันถึงครอบครัวตัวเอง ให้ระวังเรื่องการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ป่าไผ่ สินบน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กระดาษสี ปลูกพริก ตกช้าง เมา คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ฝา แตงโม กระบอกสูบลม ตู้นิรภัย ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ขนมเข่ง โกนผม ทิชชู ถูกกักตัว บ้า อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ฉาบแตก ตกใจ เล่นฟองสบู่ หุ่นยนต์ นกกระจิบ กระจาบ นั่งราชรถ เหี้ย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ สนามกีฬา ตุ้มหู แทะกระดูก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ น้ำพุ ใส่บาตร ภรรยานอกใจ เสี้ยนหนาม ร้องตะโกน กินเต้าหู้ ข้าวเปลือก ล้ม แล้ว ลุกขึ้น รถพยาบาล เลือดไหล นกกำลังจิกกัน มดรุมเป็นกลุ่มๆ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ทองคำก้อน ตัดหนวดตัวเอง กินเลือด บุตร ธุลี ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ผู้หญิงถือมีด ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ผ่าท้อง ทะเลาะกับภรรยา ตัวเองเป็นชู้ นาก ปากเจ็บ ยิงกา ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน งูเหลือม ของที่ระลึก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นอนในมุ้ง ฝั่ง การทำผิดพลาด จูบสัตว์เลี้ยง ทุบตีภรรยา ฤกษ์ดี หิมะเกาะบนกิ่งไม้ หูแหว่ง ฟันบนตนเองหัก กุ้งมังกร พร้า สีฟ้า หม้าย ทำร้าย คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล กรรมกร กองกระดูก งูเผือก กระทง หวีผม เดินกะโผลกกะเผลก เกิดความรู้สึกผิด ซักผ้า พระเจ้า จาระบี ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน คลอดลูก เซิ้งบั้งไฟ นกเกาะหลังงู ลูบท้องหญิงตังครรภ์ แมลงปีกแข็ง ฉ้อโกง ปล่อยปลาดุก ความลับ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ญาติเสียชีวิต สร้างบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM