ทำนายฝัน 'ครัว'

ฝันเห็น ฝันว่า ครัว ฝันเห็นครัว ทำนายว่า จะได้โชคลาภ และจะอยู่เป็นสุข หากฝันว่าอยู่ในครัวสะอาด จะได้โชคลาภ แต่ถ้าอยู่ในครัวสกปรก จะเจ็บป่วย ถ้าได้เข้าไปอยู่ในครัวของขุนนาง หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ ทำนายว่า จะได้ลาภยศ และหากฝันว่าช่อมครัวจะมีโชคลาภ และเป็นมงคล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ครัว'

ฝันเห็นครัว ทำนายว่า จะได้โชคลาภ และจะอยู่เป็นสุข หากฝันว่าอยู่ในครัวสะอาด จะได้โชคลาภ แต่ถ้าอยู่ในครัวสกปรก จะเจ็บป่วย ถ้าได้เข้าไปอยู่ในครัวของขุนนาง หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่ ทำนายว่า จะได้ลาภยศ และหากฝันว่าช่อมครัวจะมีโชคลาภ และเป็นมงคล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองกลายเป็นนก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) พร้า ไข่เป็ด ล้างบ้าน เจ้านาย ผู้หญิงถือมีด ฟุตบอล แชมพู กระบอกไม้ไผ่ พระราชินี เวียนเทียน ต่อสู้กับเด็ก ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า แฝด คนร้องไห้ ทวิตเตอร์ กระหายน้ำ นุ่งผ้าใหม่ ได้รับเงินบริจาค รถบรรทุกศพ แขนขาด ส่งจดหมายพร้อมเช็ค รถไฟ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ กางเกง ปัสสาวะรดที่นอน บุคคลที่มีชื่อเสียง ต้นไม้ยืนต้นตาย ปล้น เงินกู้ เมฆสีดำ พระธาตุ หอก คูคลอง พูดคุยกับเจ้านาย แบกหาม โบว์ดำผูกเสาบ้าน ประกาศการแต่งงานของตนเอง ถาด นอนบนฟูก พานเงิน ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฟักทอง กระบี่ อาคันตุกะ กำแพง ญาติกำลังจะตาย เห็นรองเท้าเก่า ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ปล้นสะดม ได้ยินเสียงดนตรีไทย คนขาพิการ จองหอง ดอกซ่อนกลิ่น จับปลา กบ ลำคานเสียงฉาบ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ทั่ง แสตมป์ ได้ยินเสียงระฆัง ซีเมนต์ กระจาด ทอดทิ้งครอบครัว ช่วย เด็กผู้ชายสู้กัน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) หมาหอน หญิงแต่งชุดสีดำ ขวดยา ลูกๆ ทำความผิด ภาษา เป่าลูกโป่ง ทรงกลด สงคราม ราชสีห์ หม้าย แมงมุม กัดลิ้นตัวเองขาด หวีไม้ จักจั่น จอมปลวกกลางถนน ขี่หมู หีบปิดอยู่ กอดอก ลอย ซื้อปลาหมึก ภาพวาด หาบขี้กลับบ้าน ทิชชู ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ดับไฟ ค่ำคืน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฟ้อนรำ เป็นคนปรุงอาหาร ภูเขาไปกำลังระเบิด ช่างเงินทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM