ทำนายฝัน 'คราด'

ฝันเห็น ฝันว่า คราด ฝันเห็นเครื่องมือต่างๆ เช่น คราด จอบ เสียม เครื่องมือในการ ทำสวน ได้จับหรือใช้ ทำนายว่าจะได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ค้าขายเจริญรุ่งเรือง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คราด'

ฝันเห็นเครื่องมือต่างๆ เช่น คราด จอบ เสียม เครื่องมือในการ ทำสวน ได้จับหรือใช้ ทำนายว่าจะได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ค้าขายเจริญรุ่งเรือง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ผ้าเช็ดหน้า ฤกษ์ไม่ดี โซ่ตรวน สถานี ตารอบตัว เป่าแตร ผ้าสีขาว จุฬามณี พระจันทร์เดือนหงาย นอนโรงพยาบาล ตู้เหล็กใส่เอกสาร น้ำเหลือง มนต์ งานแต่งงาน ป้อมปราการ เกาหัว กะเหรี่ยงคอยาว ฤาษี ครก จูบ โอลิมปิก สัตว์เลี้ยงตาย มโหรี งูกัด สวมเสื้อสีเหลือง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ญาณ มุดรั้วลวดหนาม ต้นไม้ยืนต้นตาย กินเฉาก๊วย ยา ได้รับแก้วเป็นของขวัญ ถูกลูกปลุกให้ตื่น ถูกฉุด สู้กับเสือ แล้วชนะ เครื่องร่อน พระธาตุ ทราย โกนผม ไต่ลวด นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย สุนัข เขียด อยากตาย คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ฟันบนหัก บ้านใหม่ กระจาด ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ไก่กกไข่ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง บวชพระ ให้มีดแก่คนอื่น เห็นกองไม้กระดาน กบฎ นกแร้ง เปรต หมู นอนบนเสื่อ ทอดแห ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ปราสาทเล็กๆ กัลยาณิวัฒนา เชือกรัดคอ โล่ กำนัน จับปลา ประตู ระฆัง หักธนู เก็บของมีค่าได้ สินบน ก่อกองทราย พูดกับกลุ่มชน เดินรอดราวผ้า สะอึก ของเน่าเสีย ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เจ็บปวด กอดตุ๊กตา ตามทวงหนี้ นอนกรน เพชรรัตนราชสุดา ตรอกซอกซอย ถูกประณาม ปัสสาวะรดกำาแพง แจกัน กำไล แปรงฟัน โต๊ะทำงาน ทัพพี จับปิ้ง หอก ปริญญาบัตร ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กางเกง คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง กรงนก บดเมล็ดกาแฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM