ทำนายฝัน 'ครีบปลา'

ฝันเห็น ฝันว่า ครีบปลา จะได้รับข่าวร้าย หรือ ครอบครัวจะเดือดร้อน หากฝันว่าได้ตัดครีบปลา ทรัพย์สินจะหาย และต้องใช้เวลานาน จึงจะพบ ถ้าเห็นปลาว่ายน้ำด้วยครีบ จะมีแต่ความสบายใจ จะทำของหาย หรือสูญเสียของ ที่รักไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ครีบปลา'

จะได้รับข่าวร้าย หรือ ครอบครัวจะเดือดร้อน หากฝันว่าได้ตัดครีบปลา ทรัพย์สินจะหาย และต้องใช้เวลานาน จึงจะพบ ถ้าเห็นปลาว่ายน้ำด้วยครีบ จะมีแต่ความสบายใจ จะทำของหาย หรือสูญเสียของ ที่รักไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไก่ชน แคร่ บ้านตัวเอง เมฆสีขาว หูขาด นกอยู่ในรัง กกกอด ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว หญิงเปลือยกาย ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถือไต้ หรือ คบไฟ เทศน์ สมอเรือ ลูกเห็บ งมหอย ล้างเท้าตัวเอง กระติกน้ำร้อน ฝนหยุดตก กรน วิ่งออกกำลังกาย สำลี กล่าวคำอำลากับใครบางคน ตัวเองเจ็บป่วย เวที เครา ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ กินไก่ ช่างเงินทอง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ตู้ หมอดูดูลายมือ ปอกเปลือกผลไม้ องค์กฐิน จูบคนรัก ถูกตีหู ไข่มุก ออร์แกน เป็นคนปรุงอาหาร ลูกๆ ทำความผิด เครื่องบินบังคับ ตกปลากับคนรัก ใช้ผ้าโพกศีรษะ พูดกับกลุ่มชน สวมรองเท้าใหม่ หางไก่ เว็จ แม่มด เงี่ยง เดินทางกลางทะเลทราย ขี่ช้าง อสนีบาต แมวออกลูก เล่นไพ่ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก อักษรย่อ กินกระต่าย สีฟ้า ได้ยินเสียงกลอง งา ธนูหัก ผม สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ฆ่าผีเสื้อ สัตว์เลี้ยง ตำรา กิ้งก่า สุกร คนป่วยอยู่บนรถ ร่องน้ำ บวงสรวง ถูกจับ น้ำมัน คนเกี่ยวข้าว ฟัน กินข้าว ทำขวัญ จุดดอกไม้ไฟ นั่งเรือ เข้ารับการผ่าตัด ตกบ่อมีหนอน เดินลุยกองไฟ หวีเสนียด ไฮไฟว์ ( hi5 ) ม้านั่ง เครื่องเรือน ตัวเลข ปลาทอง ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง หิมพานต์ (ป่า) ฮูก (นกฮูก) เรียก แผ่นดิน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ภิกษุณี ฉ้อโกง วิทยุ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า เชือก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM