ทำนายฝัน 'ครุฑ'

ฝันเห็น ฝันว่า ครุฑ ฝันเห็นครุฑ เป็นความฝันที่ดี หมายถึงกำลังจะมีโชคอย่างไม่ คาดฝัน สิ่งที่ทำจะสำเร็จสมความปรารถนา และจะมีโชคด้านการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ครุฑ'

ฝันเห็นครุฑ เป็นความฝันที่ดี หมายถึงกำลังจะมีโชคอย่างไม่ คาดฝัน สิ่งที่ทำจะสำเร็จสมความปรารถนา และจะมีโชคด้านการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตาบอด จรเข้กัด ผู้หญิงชักมีด หน่อไม้ เพื่อนที่จากไปไกล ปลาฉลาม ปากเจ็บ ลากรถบรรทุก ศาล กระโปรงเก่า มือตัวเอง เบี้ย แบกผลไม้ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ฌาปนกิจ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน น้ำมันก๊าด ทาแป้ง ท่องเที่ยวต่างประเทศ จับลูกเสือ โซ่ตรวน แปรงฟัน ไถนา ขวดน้ำ กะโหลก มีขาเดียว ยานพาหนะ บัว จันทรคราส ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก งานพิธีต่างๆ พริกไทย ตัดต้นไม้ นอนอยู่บนแผ่นดิน แต่งงานก่อนกำหนด ภาษา แสงสว่าง ระดู นอนบนกองฟาง ดวงจันทร์ หัตถกรรม ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เกิดความรู้สึกผิด ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ขี่ควาย ตามทวงหนี้ ปราสาท ให้รางวัล ผ้าสีดำ พระ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ทุ่งโล่ง ของลับ ฉุด แมวตาย นกอินทรี ปีนป่ายภูเขา ท้องเดิน แมลงสาบ ดวงแก้ว ของหวาน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ มีคนเกลียด เจ็บปวดตามร่างกาย คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กระดาษสีขาว แมลง เถียงกับคน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประหารคนรัก โจรปล้นบ้าน สร้อยข้อมือ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซื้อปลาทอง แบกหีบ เสื่อไม้ไผ่ กรอด้าย เลี่ยมฟันทอง เดินทางในป่ารก ว่าว ล้มละลาย ตกน้ำ สวมเสื้อสีดำ จับปลาช่อน บัญชี ไฟไหม้ต้นไม้ ผลักของหนัก องคมนตรี แร้ง เสื้อผ้า ม่านกั้นกำบังสายตา เดินอยู่ในสุสาน แส้ กินโดนัท แบกหาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM