ทำนายฝัน 'ควันไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ควันไฟ ฝันเห็นควันไฟพวยพุ่งขึ้นจนเต็มท้องฟ้า ทำนายว่าจะต้องได้พบ ความยุ่งยาก ลำบากเดือดร้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่ การงาน หรืออาจต้องย้ายที่อยู่อาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ควันไฟ'

ฝันเห็นควันไฟพวยพุ่งขึ้นจนเต็มท้องฟ้า ทำนายว่าจะต้องได้พบ ความยุ่งยาก ลำบากเดือดร้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่ การงาน หรืออาจต้องย้ายที่อยู่อาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระพุทธรูป ช้อนเงิน หีบปิดอยู่ เป็นบ้า ถุงมือ ยิงปืน ดอกซ่อนกลิ่น สายสร้อย ตาบอด เปียก ถูกกลั่นแกล้ง ท่องเที่ยวต่างประเทศ รุ้งกินน้ำ ฟูก ให้รางวัล ไข่มุก เป็นประจำเดือน ตกกองไฟ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถูกมัดด้วยเชือก ต้นกก หน้าต่าง เงื่อน นั่งบนอาสนะสงฆ์ จับผีเสื้อ ภรรยาเอาน้ำมาให้ กาน้ำร้อน ได้เสื่อใหม่ ทารกแรกเกิด หักธนู กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว สติ กินเนื้อวัว สัปทน กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ สัมผัสกรวดทราย กินผลไม้แฝด ลากเกวียน พายุ หีบสมบัติ ยันต์ อวัยวะเพศ ไก่กกไข่ กินเลือด ถีบจักรเย็บผ้า แขน ถุงเงิน ถุงทอง ที่ฝังศพ เดินทางไปวัด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นอนบนพื้นน้ำ กลืนดวงอาทิตย์ ดาบ ล่าสัตว์ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ซื้อขาย สัปเหร่อ มัจฉา ธนูหัก แคร่ นกแขกเต้า ตกบ่อมีหนอน ลาภ กรอด้าย ปลิงดูดเลือด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง สลัก ออกจากบ้าน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตุ้มหู อยู่ในอาการเร่งรีบ ผ้าพันคอ บันไดสูง ปฏิกูล เทวาลัย ตกเขา ถ้ำ ทั่ง ฆ่าไก่ เกณฑ์ทหาร กวาด อักษรย่อ จับหมู จูบคนที่อายุมากกว่า งานโกนจุก กุญแจ ถ่ายขี้ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไถนา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ดารา บัวสีขาว ด่า เด็กอุ้มปลา คู คลอง สร้อยคอ ตัดเล็บ กำแพงโบราณ ตัวเองมีผมหงอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM