ทำนายฝัน 'ควันไฟ'

ฝันเห็น ฝันว่า ควันไฟ ฝันเห็นควันไฟพวยพุ่งขึ้นจนเต็มท้องฟ้า ทำนายว่าจะต้องได้พบ ความยุ่งยาก ลำบากเดือดร้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่ การงาน หรืออาจต้องย้ายที่อยู่อาศัย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ควันไฟ'

ฝันเห็นควันไฟพวยพุ่งขึ้นจนเต็มท้องฟ้า ทำนายว่าจะต้องได้พบ ความยุ่งยาก ลำบากเดือดร้อน หรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่ การงาน หรืออาจต้องย้ายที่อยู่อาศัย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานวัด ไฟไหม้ป่า เครื่องศาสตราวุธ ถังน้ำ เดินทางไปมหาสมุทร เห็นประตูเมือง บุญ ฮก ลก ซิ่ว เลือดออกทางทวาร สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) หญิง แบกผลไม้ พานทอง ภรรยาเอาน้ำมาให้ เปิดผนึกซองจดหมาย โต๊ะรับประทานอาหาร ถูกเฉือนเนื้อ วัด ออร์แกน ช้าง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น วัวควาย เอามือตบต้นขาตัวเอง นม นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย อุปกรณ์ทำครัว แพรพรรณ กก จับปลาช่อน สีฟ้า ผูกปมเชือก พลอยหลากสีสัน ก่อสร้าง ถูกคู่รักกักตัว ระดู ขายไม้กระดาน ถั่วลิสง ศาลา มดกัด หน่อไม้ ฮาเร็ม คำสัญญา แม่หม้าย เครื่องบินบังคับ ฝาหม้อ ทำผ้าเช็ดหน้าหาย วาฬ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน โลกแตก เบ็ดตกปลา ร้านค้า ขโมยขึ้นบ้าน เดินทางก่อนกำหนด หวีไม้ ชนไก่ กระถางหลุดมือแตก เกาทัณฑ์ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง นอนอยู่บนแผ่นดิน แป้ง เดินอยู่ในป่าช้า โบสีดำ กินลูกอม บวช เห็นประตูปิด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ เช็ค ( Cheque ) เศรษฐี พริก ได้รับแก้วเป็นของขวัญ หลงป่า ดับเทียน คบบัณฑิต การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น แก้บน เดินเรือ ทิวเขา กินอุจจาระ ไพ่ ห่านฟ้า ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ศีรษะมีเหา ตัดหัว เชิงตะกอน กัลปพฤกษ์ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ฝาแฝด ผ้าขาว ผ้าโพกหัว เมฆสีดำ เลือดไหล พนมมือ เดินช้าๆ ได้ตีกลอง ไม้กวาด เท้าเจ็บ เงาะ ชัยชนะ มดหรือแมลง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM