ทำนายฝัน 'ความดีความชอบ'

ฝันเห็น ฝันว่า ความดีความชอบ ฝันว่าได้รับความดีความชอบ คุณจะประสบความล้มเหลว และ จะถูกทำให้ขายหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ความดีความชอบ'

ฝันว่าได้รับความดีความชอบ คุณจะประสบความล้มเหลว และ จะถูกทำให้ขายหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกไก่ กฐิน ผู้หญิงชักมีด จลาจล นาฬิกาปลุก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ซื้อของโบราณ มองดูเหว บันไดกว้างๆ จระเข้ สร้างบ้าน สีฟ้า ตะเกียงที่จุดแล้ว คนเมา กระซิบกับเพื่อน ถูกเฉือนเนื้อ โน๊ตบุ๊ก เฒ่าหัวงู ของขวัญ ใช้ผ้าคลุมหัว ธงบนเรือ พาน ม้านั่ง คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ถ่ายรูป ห่วงเหล็ก กำแพงเมืองจีน ปีศาจ พระพุทธเจ้า ตั๊กแตน คนมุงซื้อขาย ดอกกุหลาบ ผูกปมเชือก คราส พลับพลา เดินทาง กำไล ทำน้ำหก จับลูกเสือ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง หม้อ ช้องผม ทำขวดแตก ต้นไม้เหี่ยวเฉา บ้านไฟไหม้ เขี้ยวสัตว์ กระต่ายวิ่ง ทำอะไรแปลกๆ ดาบ ไฟไหม้ผม ภาพยนตร์ นอนอยู่บนแผ่นดิน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เจดีย์ สนามกีฬา แมว งาช้าง ผลักประตู ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ทาแป้ง ก้างปลา วิ่งจนเหนื่อยหอบ ร่วมงานทอดกฐิน สวมเสื้อขาด ฟ้อนรำ บัตรเครดิต ได้เป็นเจ้าบ่าว ลอยกระทง ลาวาภูเขาไฟ อดทน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ไว้ทุกข์ ฌาน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ขวด ช้างไล่กวด แร้งเกาะหลังคาบ้าน เกา ทัพพี ดับตะเกียง ระย้า ตกงาน ผ้าพันแผล งมหาของ กำไลข้อมือ ขุดหาทรัพย์สมบัติ กินเป็ด ชายชรา มีฤทธิ์ มือ มาลี ครอบครัว ทาขมิ้น ประเทียบ ทำโรตี ดื่ม ขนคิ้ว งา ไฟนรก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM