ทำนายฝัน 'ความมืด'

ฝันเห็น ฝันว่า ความมืด ฝันเห็นความมืด คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ความมืด'

ฝันเห็นความมืด คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สติ แม่ ถูกวิ่งราวทรัพย์ หญิงชู้ ขี่กระบือ ขนกา กล้วย ถูกตัดศีรษะ ทำให้คนอื่นตกใจ มู่ลี่ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ท่อนซุง กำแพงโบราณ ไหล่เจ็บ กล้องยาสูบ แฝด ประกันตัว โกหก นาข้าวรกร้าง แร้งกินซากศพ ฮูก (นกฮูก) คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง เดินร่วมทางกับโจร เข้ารับการผ่าตัด ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ถือดอกบัวในมือ โค่นต้นไม้แก่ ล้างเท้าตัวเอง ฆ่าสุนัขบ้า มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี โกรธ ให้มีดแก่คนอื่น ไก่ออกไข่ คนแฝดตัวติดกัน กกลูก นาฬิกาข้อมือเสีย กระรอก ตะเกียง ท้องฟ้าสดใส ความมั่งคั่ง ซุง ถูกเสือกัด โอลิมปิก ลายมือ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ดับไฟ ธนู สร้อยข้อมือ เขี้ยวสัตว์ อยากมีเงิน ลา ( สัตว์ ) หินก้อนใหญ่ กินผลไม้แฝด ผ้าสีขาว ถากไม้ หุงข้าว ทะเลที่เงียบสงบ แผ่นดิน จานชาม เดินชนผนัง ร่องน้ำ โต๊ะเขียนหนังสือ ซีเมนต์ มุดรั้วลวดหนาม เครื่องดักนก พูดโทรศัพท์มือถือ เข็มเย็บผ้า แมลงสาบ กรงนก คนแก่ เพศสัมพันธ์ ฝนหยุดตก ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ธง กระต่ายขูดมะพร้าว ไฟ พี่น้อง นรก ช่วย พญาอินทรี จราจรที่สับสนวุ่นวาย บวชชี ท่องเที่ยวในสวน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ซุกซ่อนของมีค่า ตกทะเล เห็นกองไม้กระดาน ให้ความกรุณา ไฟไหม้ในท้องฟ้า ตู้ไปรษณีย์ เก็บผลมะม่วง ธุลี สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ตู้นิรภัย เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เฮลิคอปเตอร์ งานบวช ตาลปัตร โบสีดำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM