ทำนายฝัน 'ความรัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ความรัก ฝืนถึงความรัก หรือคนรัก ทำนายว่า จะได้รับความสุขกายสบายใจ ถ้าฝันว่ามีคนมาขอความรัก คุณจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ความรัก'

ฝืนถึงความรัก หรือคนรัก ทำนายว่า จะได้รับความสุขกายสบายใจ ถ้าฝันว่ามีคนมาขอความรัก คุณจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด มารดา สตางค์ กองไฟ เขื่อน แฮนด์บอล โฉนดที่ดิน หายใจอึดอัด เดินช้าๆ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ดอกกุหลาบ คนแก่ พังประตู รัฐประหาร ตกใจเพราะเห็นผี วัด วงล้อกำลังหมุน ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ป่าเขา เชิงตะกอน เลือดออกทางช่องคลอด เป็นใบ้ ทิชชู มือ นอนบนกองฟาง กินน้ำผึ้ง กริช พืชผัก ถ่านไฟ ประกาศนียบัตร กระต่ายหลายตัววิ่ง ตลับแป้งทาหน้า จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ร้องเพลง นุ่งผ้าสีม่วง จุดไฟ เหี้ย ปีนข้ามกำแพง แสง ปลาเงินปลาทอง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ย้ายบ้าน ดูละคร ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ อาหารบูดเน่า บ้านตัวเอง ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ โฆษก ญาติกำลังจะตาย วิดน้ำ เช็ค ( Cheque ) ฉีกจดหมายรัก ศัสตราวุธ ธงชัย ช้องผม ฌาน ร้องไห้ คนกำลังถ่ายรูป นกกระจิบ กระจาบ ทันตแพทย์ ผ้าเช็ดตัว นุ่งผ้าใหม่ กินอาหารเจ สิงโต ฟันโยก เสื้อใหม่ นกแขกเต้า ถูกสวมกุญแจมือ ตาบอด บัญชี สมุด โล่ ร้องรำทำเพลง อาบน้ำ แห่กฐิน รักสามีตัวเอง มีดหาย แคร่หาม ปราศจากอํานาจ หนังสือ ปฏิกูล ทูต กอดรัด ประกาศการแต่งงานของตนเอง หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เล่นตะกร้อ ปัสสาวะ คอบิด ตนเองทำความผิด ลิง นกต่อสู้กัน ลากสัตว์ คดข้าวเย็นกิน นักบวช ขวดแก้ว ประกายไฟ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง มีปากเสียงภายในครอบครัว โน๊ตบุ๊ก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM