ทำนายฝัน 'ความลับ'

ฝันเห็น ฝันว่า ความลับ ฝันว่าเปิดเผยความลับ จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเร็วๆ นี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ความลับ'

ฝันว่าเปิดเผยความลับ จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเร็วๆ นี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มวย หมากัด ไพ่ จันทร์ทรงกลด ศิลปิน เสื้อใหม่ นกกระจิบ กระจาบ เฮลิคอปเตอร์ กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ถูกแทง เด็กผู้ชายสู้กัน คนแต่งชุดสีดำล้วน กินก้างปลา ลิ้นแข็ง ฆ่ากระต่าย อาจารย์ ขับรถยนต์ รักกับนักบินหญิง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย จิ้งเหลน เครื่องปั้นดินเผา แผ่นดินแยกออกจากกัน พืชผัก กัดลิ้น ที่นอน พานทอง ฝ้าย ไถนา ตัวเองเป็นกรรมกร ถูกฆ่า ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ปากเจ็บ ปล่องเมรุ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ปืน ช้าง จอก ทำกาแฟหก ไก่ชน ตกบ่ออุจจาระ กินข้าว กองดิน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เหงื่อ นอนกลับหัว บวม แมลง หงส์ ตู้นิรภัย ครุฑ พระจันทร์เดือนหงาย นั่งมองน้ำตกกับคนรัก หญิงเปลือยกาย ประตูกำลังถูกไฟไหม ตัดนิ้วมือตัวเอง ทำให้คนอื่นตกใจ เห็นบ่อร้าง หุ่นโชว์เสื้อ โถแป้ง กินไก่ ขี่โคอศุภราช ล้างบ้าน ลาภ ฝาแฝด ช่างเหล็ก นั่งนับลูกประคำ เรือน ตัวเองเป็นคนวิกลจริต กิ๊บติดผม งูเขียว โคไล่ขวิดคน นก หมี แมลงปีกแข็ง ตะเกียงที่จุดแล้ว นกนางนวลโผบิน อากาศบริสุทธิ์ ฉีกจดหมายรัก ฆ่าผีเสื้อ ซื้อขาย ผึ้งบินรอบรังของมัน รักสามีตัวเอง ครัว รักภรรยาตัวเอง เดินละเมอ เปิดผนึกซองจดหมาย ญาติตาย หีบสมบัติ ก้อนหิน กางเขน (นก) พังพอน โทษ มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ซักผ้าขี้ริ้ว ถูกหวายรัด ทำแว่นตาแตก กล้วยแฝด ม้า ยกของ คิดถึง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น