ทำนายฝัน 'คอบิด'

ฝันเห็น ฝันว่า คอบิด ฝันเห็นคอบิดจนใบหน้ากลับไปข้างหลัง งานที่ทำอยู่ไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศจะได้กลับสู่บ้านเดิม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คอบิด'

ฝันเห็นคอบิดจนใบหน้ากลับไปข้างหลัง งานที่ทำอยู่ไม่ประสบความสำเร็จ ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศจะได้กลับสู่บ้านเดิม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนตาย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ผีตายโหง ข้าวสาร ผู้หญิงตบผู้ชาย กระดาษสีขาว ยุง พิมพ์ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฟันปลอม นั่งรถหรู ซอ อสนีบาต ด่า กรอบรูป ของหวาน ล้างเท้าตัวเอง ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ตำรวจตั้งด่าน ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เห็นคนเดินละเมอ ตัวเองมีผมหงอก ปัสสาวะรดกำาแพง ถูกสุนัขเห่า จับกัง โทรศัพท์ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ไข่ไก่ ซื้อปลาหมึก ฝันว่าส่งพัสดุ เด็กผู้ชายสู้กัน ประเทียบ ฝ้าย สายรุ้ง เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ถังขยะ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ขนมอร่อย โอลิมปิก ฉางข้าว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เท้าขาด ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง จับลูกเสือ หย่า ซื้อเต่า โทษ เครือญาติ ฟันบนตนเองหัก ตู้เหล็กใส่เอกสาร ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ กางมุ้ง สวมรองเท้าใหม่ จับนก ดื่มยาพิษ นํ้าพุที่พุ่งสูง ปลวก ดับเทียน เท้าด้วน ทาเล็บ ปลูก เห็นบ่อร้าง ฟ้อนรำ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ต่างหู ภรรยามีครรภ์ อทิตยาทรกิติคุณ ดื่มนม นางกวัก ปลาเงินปลาทอง งมปู หีบศพ ปล่องไฟ สบู่ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ประตู ค้างคาว พายุ ถูกตำหนิ ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เสาตกน้ำมันในบ้าน แกงการู ถูกโจรชิงทรัพย์ ผ้าขี้ริ้ว งูใหญ่ ผ้าโพกหัว มรกต ซี่โครงหัก เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ปลา ศีรษะล้าน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ทะเล เครื่องดนตรี เกิดสงคราม ตกปลากับคนรัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น