ทำนายฝัน 'คันศรหรือคันธนู'

ฝันเห็น ฝันว่า คันศรหรือคันธนู ฝันว่าได้เห็นคันศรหรือคันธนู ทำนายว่าจะได้พบความรัก สมปรารถนา มีคนรักที่เข้าใจ มีความสุขในเรื่องความรัก แต่หากว่าเป็น คนโสดก็จะพบคนที่ถูกใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คันศรหรือคันธนู'

ฝันว่าได้เห็นคันศรหรือคันธนู ทำนายว่าจะได้พบความรัก สมปรารถนา มีคนรักที่เข้าใจ มีความสุขในเรื่องความรัก แต่หากว่าเป็น คนโสดก็จะพบคนที่ถูกใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระโดด ป่าไผ่ ตัวเองถูกธรณีสูบ เนกไท กล้วย เกาทัณฑ์ กา เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ปากเจ็บ ชนไก่ ยกยอ ปลา ขัดแย้ง นำเที่ยว มีด ม้าเตะ งง บัว เต่า อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี น้ำมัน ภรรยาออกจากบ้าน โรงแรม บัตรเชิญ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เดินตากแดด สุนัขเข้ามาเลีย ท้องฟ้าสดใส เข้าเฟสบุคไม่ได้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทะเลาะ ตกน้ำร้อน กินผัก กุ้งแห้ง หายใจอึดอัด ขายไม้กระดาน เห็นคนโดนแทง จานชาม ปอ เณรหน้าไฟ เซิ้งบั้งไฟ บ้านเก่า งาช้าง บ้านไฟไหม้ พูดสนทนา ไก่ชน เจ็บฝ่าเท้า เดินเป็นวงกลม ไผ่ ค้างคาว กาน้ำ งานวัด จักจั่น พริกไทย กินเฉาก๊วย ผิงไฟ ขอนไม้ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง กระต่ายขูดมะพร้าว ตู้กับข้าว ตกหลังม้า ลาภ ถูกกลั่นแกล้ง ถางหญ้า ผ้าสีขาว ขวัญ แตกร้าว เครื่องดักนก ภูเขา ตัดผมใหม่ รุ้งกินน้ำ เจ็บปวดตามร่างกาย กินเป็ด ศีรษะล้าน ทำนาเกี่ยวข้าว กินข้าวบนใบบัว รถพยาบาล ถูกตัดมือ สารภี ครกสาก ภรรยามีลูก ฟันหลุด ข้าวเปลือก จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หัวไก่ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า กกกอด ช่อดอกไม้ ยมทูต ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ เบาะ เมฆสีดำ สร้างบ้าน อาจารย์ แบกหีบ ต้นไม้เขียวชอุ่ม ถูกลูกปลุกให้ตื่น สระผม หวีไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM