ทำนายฝัน 'คำนับ'

ฝันเห็น ฝันว่า คำนับ จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน เป็นฝันดีมีลาภ ผู้ใหญ่จะให้ของขวัญที่มีค่าแก่เรา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คำนับ'

จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน เป็นฝันดีมีลาภ ผู้ใหญ่จะให้ของขวัญที่มีค่าแก่เรา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำลังขับรถ การตายของเพื่อน กกกอด บิลเลียด ผึ้งต่อย ไฟไหม้ปราสาท ผู้หญิงตั้งครรภ์ ขายของ เนกไท เซรุ่ม คนบ้า ตุ้มหูหาย เข็มเย็บผ้า เป็นไข้ เสื้อขนสัตว์ แม่หม้าย แต่งงาน วงกต นอนบนเตียง ผม ฤดูร้อน ผู้หญิงชักมีด หาบขี้กลับบ้าน ปากกา องค์พระ กาน้ำ ถูกมัดด้วยเชือก ทำนาย การสร้างโบสถ์ ป้อมปราการ เครื่องบินตก จานชาม สติ หญิงทุบตีกัน นกนางนวลโผบิน ปากเน่า เงาะป่า ต่อสู้กับเด็ก อักษรย่อ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สตรี สวมเสื้อสีดำ ลายแทง หมาเลียขา นรก แผ่นดินแยกออกจากกัน ได้รับเงินบริจาค หน้า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เจ้าบ่าว ยิงปืน ได้ยินเสียงกลอง บัว ทหารเข้าบ้าน ตุ๊กตา ศัตรู โถส้วม หูแหว่ง ทำให้คนอื่นตื่น ถือลูกแก้ว โซ่ตรวน ขนตาร่วง กระดาษทิชชู ทหาร กระทง ครุฑ ใช้กระเทียมทำอาหาร กาน้ำร้อน เสี้ยนหนาม ศิลา เวียนเทียน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ถูกทรมาน ทะเบียนบ้าน ตะกร้าไม้ อีเมล ( Email ) ถูกตัดแขน อยู่ในกระท่อม เสวียน ก้างปลา กรอบรูป ยุง น้ำแข็ง ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ฉัน ( กิน ) แสตมป์ เดินไปตามท้องถนน ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด รถเมล์ สนามกีฬา เล่นน้ำฝน ทะเลที่เงียบสงบ เห็นกองไม้กระดาน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา พระราชินี ดีใจ ฉี่รดกำแพง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ แหวนทอง กระท่อม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM