ทำนายฝัน 'คำนับ'

ฝันเห็น ฝันว่า คำนับ จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน เป็นฝันดีมีลาภ ผู้ใหญ่จะให้ของขวัญที่มีค่าแก่เรา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คำนับ'

จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ในการงาน เป็นฝันดีมีลาภ ผู้ใหญ่จะให้ของขวัญที่มีค่าแก่เรา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จอกใส่เหล้า ตกปลากับคนรัก กวาง ศีรษะมีเหา ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ทะเบียนบ้าน คดีฟ้องร้องกัน ทำนาได้ผลผลิตดี โทษ เสือกัดตัวเอง เปลื้องผ้าตัวเอง ฆ่าผีเสื้อ งูกินสัตว์ กอดผู้ชาย ราหู หญิงแต่งชุดสีแดง นอนกรน ประดิษฐ์ นอนในมุ้ง ซ้อมรบ หนาม กำแพง ถ่านไฟ ท้องเดิน ไหว้เจ้า พวงมาลา เป็นคนผอมบาง ฉมวก ยิงธนู ผ้าแพร ทาสี ฉาบ แบกหีบ ช่างปั้น นกแขกเต้า รักกับนักบินหญิง เปิดร้านค้าขายสินค้า ทำนาเกี่ยวข้าว ไพ่ ลากรถบรรทุก ฟัก กำไลข้อเท้า กำนัน ไฟไหม้ป่า จอบหรือเสียม กระสุนปืน โต๊ะ ไม้กวาด คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ทำให้คนอื่นตกใจ วิมาน เจว็ด ชักว่าว ซ่อมแซมรั้วบ้าน สามเณร จองหอง ลายแทง นกกางเขน ทะเลาะ หุ่นยนต์ ได้พูดคุยกับเพื่อน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กระเทย เห็นที่นารกร้าง รักภรรยาตัวเอง พู่กัน คนแก่ ส้วม กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ป่าช้า หีบปิดอยู่ นก เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ช่างแกะสลัก ขึ้นบันได ขึ้นเขา ตัวเองถูกประหาร กินกระต่าย กระปุก นกนางนวลโผบิน ค้นหา ถุงใส่เงิน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง มะลิ ตบแต่ง บุพการี กระโปรงใหม่ เถียงกับคน บริโภค มงคล บัวสีขาว แมลงปอ ไฝ ทุบตีภรรยา เหี้ย มีฤทธิ์ ฌาปนกิจ ถาดดอกไม้ หนอน จองจำ กาบินเข้ามาในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM