ทำนายฝัน 'คิดถึง'

ฝันเห็น ฝันว่า คิดถึง ฝันว่าคิดถึงความเศร้าโศกเสียใจ แปลว่าเรื่องที่คุณกำลังวิตกกังวลอยู่ กำลังจะหายไป แต่หากฝันว่าคิดถึงญาติ จะเกิดเรื่องขัดแย้งกันภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คิดถึง'

ฝันว่าคิดถึงความเศร้าโศกเสียใจ แปลว่าเรื่องที่คุณกำลังวิตกกังวลอยู่ กำลังจะหายไป แต่หากฝันว่าคิดถึงญาติ จะเกิดเรื่องขัดแย้งกันภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ญาติทำความผิด เดินละเมอ กุ้งมังกร ขึ้นบันได ขึ้นเขา ไต่เขา นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เกลียดคนต่างชาติ ลูกประคำ เครื่องแต่งกาย ฝนหยุดตก ลุยโคลน กระโปรงเก่า แก้ม แชมพู ปล่อยออกจากคุก เครื่องบูชา เฉาก๊วย สวมเสื้อสีเขียว ค่ำคืน ของหวาน รั้ว ตกใจ แข่งม้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตะไกร ข้าวในนา ประเทียบ ศาล วิทยุ แร้งเกาะหลังคาบ้าน เดินอยู่ในความมืด ขโมยเงิน แข่งวิ่ง ฆ่าศัตรู พริก เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป สัมผัสกรวดทราย งมหอย ตกช้าง ความมั่งคั่ง เขียด ไก่ออกไข่ ญาติตาย ขนม ไอ ช้าง ล้างบ้าน กระดาษสีขาว รักภรรยาตัวเอง ปิดผนึกซองจดหมาย ธนูหัก อิฐ ประแจ กินเนื้อเป็ด คนมีดวงตาสีดำ หวีหัก ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แขน ซื้อไม้กระดาน เทศน์ ยกโทษ ขลุ่ย เหยี่ยว วิวาท ยันต์ มัจฉา โฆษก เดินบนฟ้า นํ้าวน งานศพ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ฮาเร็ม จับหมู ตีแมลงวันตาย รถจักรยาน ศิลา กระดานดำว่างเปล่า ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ผ้าขาว สาวไส้ ผู้หญิงโพกผ้า บ้านคนอื่น ถูกสุนัขเห่า กินน้ำผึ้ง วอ สาก แผนผัง จำเลย เงินกู้ วงกบ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ฉีกกระดาษ เชี่ยนหมาก ฆ่ากระต่าย มงกุฎ วาฬ อาจารย์ มวย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM