ทำนายฝัน 'คิดถึง'

ฝันเห็น ฝันว่า คิดถึง ฝันว่าคิดถึงความเศร้าโศกเสียใจ แปลว่าเรื่องที่คุณกำลังวิตกกังวลอยู่ กำลังจะหายไป แต่หากฝันว่าคิดถึงญาติ จะเกิดเรื่องขัดแย้งกันภายในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คิดถึง'

ฝันว่าคิดถึงความเศร้าโศกเสียใจ แปลว่าเรื่องที่คุณกำลังวิตกกังวลอยู่ กำลังจะหายไป แต่หากฝันว่าคิดถึงญาติ จะเกิดเรื่องขัดแย้งกันภายในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดุมหาย ฆ่าไก่ ขาด้วน ไก่กกไข่ คนฆ่าสัตว์ ฉากกั้น ยุ้งข้าว ตีแมลงวันตาย ฝังศพ แมวสีสวาท บัตรเครดิต เลือดออกเต็มตัว คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เสวียน รังไก่ จรวด ชนกระบือ รถจักรยาน มะนาว นอกใจแฟน ล้างภาชนะเครื่องใช้ กะโหลก ฤาษี งูกัด กุมารทอง ดับกองไฟ เมายา จับลูกเสือ ดอกบานไม่รู้โรย ก่อสร้าง แขน แสงสว่าง ถูกด่าทอ งูเลื้อย เพื่อนตาย ทราย ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ไหว้พระ สวมเสื้อสีเขียว ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ตู้รับจดหมาย กินเต้าหู้ มนต์ ปากกา จับสุกร สวมแหวน เดินเล่นในสวนสวย ฆ่าเป็ด ฟูก ออร์แกน ภูเขา ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ศาล มุ้งขาด ประกาศการแต่งงานของตนเอง เถาวัลย์ แจกัน ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ตุ้มหู ภรรยา อุปกรณ์ทำครัว ถูกคู่รักกักตัว หญิงแปลกหน้า ฆ่าตัวตาย ขี้เกียจ ผ้าสีดำ แม่ สายสร้อย ครกสาก บันไดสูง ถั่วฝักยาว เดินชนผนัง โอเอซิส กำลังเล่นเฟสบุค สงฆ์ ข่าวดีจากลูก เกิดสงคราม บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เปิดร้านค้าขายสินค้า นางกวัก ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน อยู่ในกระท่อม หิมะเกาะบนกิ่งไม้ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) รักภรรยาตัวเอง ภรรยาออกจากบ้าน เก็บของมีค่าได้ เป็ดไก่ ทาเล็บ เสียเงิน ดีใจ หุ่นยนต์ นอนกับนางงาม ขนมชั้น กำลังจะไปตาย ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น แตกร้าว ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กกกอด ควาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM