ทำนายฝัน 'คิ้วตัวเองดกดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า คิ้วตัวเองดกดำ จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้เนื้อเชื้อใจ ถ้าทำธุรกิจสามารถขยับขยายธุรกิจได้เพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คิ้วตัวเองดกดำ'

จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้เนื้อเชื้อใจ ถ้าทำธุรกิจสามารถขยับขยายธุรกิจได้เพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมากรุก ตะกวดขึ้นบ้าน นอนในมุ้ง บ้านร้าง ที่พึ่ง เพศสัมพันธ์ โซ่ ถูกเสือกัด สุกร กินเนื้อวัว นุ่งผ้าขาด ไฟไหม้ปราสาท กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กระต่ายวิ่ง กิ๊บติดผม กินเต้าหู้ ทะเลาะ ปลูก ลูกๆ ทำความผิด เรือโยง ลายนิ้วมือ ซื้อเต่า เครื่องร่อน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขี่วัว ปลวกขึ้นบ้าน โกรธ พระพุทธรูป คนมีเขา ทอดแห เวที ภรรยามีครรภ์ ซ้อมรบ ทรงกลด ขโมย ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด โบว์ดำผูกเสาบ้าน ดื่มน้ำ เวียนเทียน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กระดานดำว่างเปล่า ม่านกั้นกำบังสายตา โอลิมปิก นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ช่างปั้น ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ต้นไม้เขียวชอุ่ม ปล่อยนก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ฉีกกระดาษ โฉนดที่ดิน ถูกฉุด ถูกโกง แบกเสา กำแพงเมือง ช้องผม ฆ่าผึ้ง สวมมงกุฎ นางเงือก บิณฑบาต ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ตกปลากับคนรัก สร้างบ้าน คราด ขี่หมู รุ้งกินน้ำ สามเณร เครื่องแต่งกาย ภรรยาตาย น้ำท่วม กองดิน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน บ้า ซองบุหรี่ กลัว ฝ้าย ชัยชนะ ฟองสบู่ ไปยังเมืองนรก ผลักของหนัก นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด จดหมาย ล้มลงไปในหลุมลึก งู ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ถวายพระด้วยดอกบัว เดินบริเวณวัด ไพ่ นกอยู่ในรัง เสาเรือน เดินไปบนเนินเขา แต่งงาน ฤดูร้อน เสาตกน้ำมันในบ้าน คดีฟ้องร้องกัน หุ่นโชว์เสื้อ เสื้อกันฝน ถวายข้าวพระ นอนเล่นกลางดิน สุนัขหอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM