ทำนายฝัน 'คิ้วตัวเองดกดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า คิ้วตัวเองดกดำ จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้เนื้อเชื้อใจ ถ้าทำธุรกิจสามารถขยับขยายธุรกิจได้เพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คิ้วตัวเองดกดำ'

จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้เนื้อเชื้อใจ ถ้าทำธุรกิจสามารถขยับขยายธุรกิจได้เพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซองจดหมาย น้ำมัน น้ำเหลือง คนรักหรือคู่รัก มุ้งขาด ซ่อมแซมรั้วบ้าน ฆ่าวัว ทำลายโซ่ตรวน ผู้หญิงหัวล้าน ฤดูฝน ฝูงกบ จำนวนมาก กงสุล ธงสามเหลี่ยม ฮองเฮา (ราชินี) มีดบาด ปลิง เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด สวรรค์ กังหัน แร้งเกาะหลังคาบ้าน ทะเลสาบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ตั้งท้อง กวาด รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ชนะ ปีนป่ายภูเขา นาค ทำนาไม่ได้ผลดี ซื้อขาย ปีศาจ ลา ( สัตว์ ) หุ่นยนต์ ฝังศพ สติ ขนมอร่อย ซื้อไม้กระดาน ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน งานบวชเณร เท้าด้วน รักเพื่อน สนามหญ้า ซาวข้าว ขี่ควาย แล้ว ตกควาย สวะ เลิกมุ้งขึ้น ดวงแก้ว ชอล์ก ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า จักรพรรดิ แขน กระต่ายขูดมะพร้าว จมน้ำ เจว็ด พระสงฆ์ ได้รับเงินบริจาค ญาติมิตร นอนเล่นกลางดิน มะพร้าว ตัวเองแก่ ฝุ่นเข้าตา สีฟ้า หิมพานต์ (ป่า) ประตูกำลังถูกไฟไหม ฆ่าโค โดนแทง นกยูงรำแพน ลูกๆ ทำความผิด ล้างบ้าน รับประทานอาหาร หิมะตกถูกตัว เรือโยง ผึ้งบินรอบรังของมัน นอนในมุ้ง ทอดผ้าป่า ถูกประณาม ครัว กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว จุดไฟ แต่งตัว ล้างหน้าตัวเอง ขโมยขึ้นบ้าน ซื้อกระดุม ภรรยาทิ้ง ถูกเรียกตัวมาประชุม เฉาก๊วย กรอด้าย ระบำ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง เสียสติ แขก ไฮไฟว์ ( hi5 ) แกะเปลือกหอยรับประทาน บ้า กล่าวคำอำลากับใครบางคน กระดาษสีขาว พัด แว่นตาเลนส์ใส ตนเองทำความผิด มรดก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM