ทำนายฝัน 'คิ้วตัวเองดกดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า คิ้วตัวเองดกดำ จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้เนื้อเชื้อใจ ถ้าทำธุรกิจสามารถขยับขยายธุรกิจได้เพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คิ้วตัวเองดกดำ'

จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้เนื้อเชื้อใจ ถ้าทำธุรกิจสามารถขยับขยายธุรกิจได้เพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แก้ผ้า ซื้อเต่า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น บิน (ตกลง) ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ว่ายน้ำในมหาสมุทร มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง นกกาเหว่า เสื้อผ้า บรรพบุรุษ หูเจ็บ บริโภคเนื่อสุกร นอนกลับหัว ช้อน หาบอุจจาระกลับบ้าน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กินก้างปลา เป็นคนปรุงอาหาร เหยียบอุจจาระ รอยเท้าของตัวเอง คนหามวอผ่านหน้า ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน แผล ไถ่ถอน กล่องดนตรี คนเกี่ยวข้าว ฝาด ได้เป็นเจ้าบ่าว ตีเหล็ก แหวนทอง นาข้าวรกร้าง ถางหญ้า งานมงคล จับผีเสื้อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บัวขาว กฐิน เว็จ ตารอบตัว เดินขึ้นที่สูง บั้งไฟ ใส่บาตร ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ถูกตบ จุดไฟแล้วดับ เดินทางไปมหาสมุทร ค้อน ทางรถไฟ ขนมปัง กรรไกร ทารกดูดนมคุณ พระพุทธรูป น้ำลาย คนรักหรือคู่รัก ฆ่าผีเสื้อ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ปฏิกูล โซ่ตรวน หมีทำร้าย ทองคำก้อน ม้าเตะ ขี่โคอศุภราช พวงมาลัยดอกไม้สด แมวสีสวาท คนรักได้รับบาดเจ็บ เผาขยะ บัว ตะไกร กุ้ง รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย ฟัน ปีนข้ามกำแพง จอกใส่เหล้า หวีเสนียด ตกใจ สัมผัสกรวดทราย ลายแทง เลื่อย ผึ้งต่อย กระป๋องนม เจ้าสาว เมา ฟ้อนรำ สังข์ เพื่อนตาย ตัวเองมีปีก รักเพื่อน จับก้อนหิน ผจญภัย มองดูเหว แผนผัง หงส์ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง กระจกแตก เดินตากแดด ตกเขา แส้ สายสนตะพาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM