ทำนายฝัน 'คิ้วตัวเองดกดำ'

ฝันเห็น ฝันว่า คิ้วตัวเองดกดำ จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้เนื้อเชื้อใจ ถ้าทำธุรกิจสามารถขยับขยายธุรกิจได้เพราะโอกาสกำลังดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คิ้วตัวเองดกดำ'

จะได้รับความเคารพนับถือ เป็นที่ไว้เนื้อเชื้อใจ ถ้าทำธุรกิจสามารถขยับขยายธุรกิจได้เพราะโอกาสกำลังดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง รุ้งกินน้ำ หมากฝรั่ง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี จมูก นุ่งผ้าขาว รังไก่ ยิงธนู กองกระดูก ร่มกางอยู่ ถวาย ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ เสื้อขนสัตว์ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ งูเผือก เขื่อนแตก สารภาพต่อหน้าเพื่อน เห็นกองไม้กระดาน เหงื่อ ปืน เปลือก ฆาตกร ฉาบแตก นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก งานบวชเณร ลิง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นุ่งชุดขาว น้ำพริก เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เรือโยง ไฟไหม้ผม นอน กระเทย กระต๊อบ ถั่วงอก ไหว้พระ ขุด นกเขา แสดงละคร ลับ ฆ่านกกระจิบ ต่อสู้ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ได้ยินเสียงระฆัง ผัดหน้า แขกขายโรตี กระติกน้ำร้อน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ สุนัข เครือญาติ กษัตริย์ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก กัดลิ้นตัวเองขาด เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ขาเป๋ ลูกเห็บ ขับรถยนต์ จราจรที่สับสนวุ่นวาย อ่าง ลาภ แบกเสา มีด กุ้งทะเล ปากเจ็บ ภิกษุณี ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ข้อเท้าเจ็บ ขี่สุกร ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ กีฬา กองทัพ แกะ สวมรองเท้าใหม่ ประกาศข่าวการเกิด หงอนไก่ เก็บผลมะม่วง รถยนต์ ถูกต่อต่อย เด็กนอนบนเตียง เนื้อหนัง ทำนบ เลิกมุ้งขึ้น ดับเทียนชัย อินสตาแกรม ( instargram ) แผ่นดินไหว นอนอยู่บนแผ่นดิน ปลาหมึกหลายตัว กินถั่วต้ม เด็กเกิดใหม่ ซุกซ่อนของมีค่า ได้ยินเสียงปืน เห็นที่นารกร้าง น้ำเหลือง ปราศจากอํานาจ ฝังศพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM