ทำนายฝัน 'คุก ตะราง'

ฝันเห็น ฝันว่า คุก ตะราง ฝันว่าถูกขัง จองจำในคุก ทำนายว่าจะพ้นจากเคราะห์ร้ายและ กำลังจะมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คุก ตะราง'

ฝันว่าถูกขัง จองจำในคุก ทำนายว่าจะพ้นจากเคราะห์ร้ายและ กำลังจะมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีความปรารถนา ก้ามกุ้ง เดินไปบนเนินเขา บังสูรย์ ประกันตัว กลืนเมฆ หุ่นโชว์เสื้อ อาจารย์ ฆ่าโค ของขวัญ เล่นน้ำฝน จับสุกร กางมุ้ง หิมะเกาะบนกิ่งไม้ จักรเย็บผ้า ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) นํ้าพุที่พุ่งสูง ห่มผ้า น้อยหน่า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เล่นตะกร้อ โกนหนวด ศัตรู ถูกกลั่นแกล้ง คราส มีคนขอโทษ บัว กล่าวหา ยานพาหนะ ข่าวลือ วงกต เปลี่ยนเสื้อผ้า กล่าวคำอำลาญาติ ถูกพายุพัดพาไปไกล ช่างปั้น โบสถ์ ตรอมใจ กัดลิ้น เป็ดว่ายน้ำ ภาพวาด ตะเพียน ดราฟต์ ชู้รัก คิ้วตัวเองดกดำ ไฟฟ้า นกบิน เณรหางนาค สาก ผักกาด ปวดท้อง สวรรค์ ไก่แจ้ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ฟัน ลากเกวียน มนต์ นุ่งโจงกระเบน ทำให้คนอื่นตื่น หิมพานต์ (ป่า) ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว คนอื่นทำพลาด เฒ่าหัวงู ถาดดอกไม้ ฮา ปลาหลีฮื้อ ชงชาถวายเจ้าที่ จรเข้กัด ถูกฝังทั้งเป็น ปีนข้ามกำแพง โฆษก หงอนไก่ วิ่งออกกำลังกาย ตะไกร กระเป๋าเดินทาง กวาง วัด ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ดาดฟ้า ร้องตะโกน หนี้สิน กระทง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ทะเลาะ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เดินทางกลางทะเลทราย นางฟ้า เก็บกวาดบ้าน ซื้อกระโปรง ชัยชนะ ฆ่างู หีบเปิดอยู่ หลงทาง เจดีย์ ทุเรียน มองดูเหว หญิงแปลกหน้า บ้านพัง ปลาหมึก ช่วยคน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น