ทำนายฝัน 'คู คลอง'

ฝันเห็น ฝันว่า คู คลอง ฝันเห็นคู คลอง แม่น้ำ หรือได้เดินทางไปในทางน้ำ หมายถึงจะ ได้รับความสุข ได้รับข่าวดี แม้เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'คู คลอง'

ฝันเห็นคู คลอง แม่น้ำ หรือได้เดินทางไปในทางน้ำ หมายถึงจะ ได้รับความสุข ได้รับข่าวดี แม้เจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ข้าวในนา ถือกรรไกร รากไม้ คนแต่งชุดสีดำล้วน เพชรนิลจินดา นาค โกศ เวียนเทียน สวมเสื้อขาด บัตรเครดิต คนตายในบ้าน แมงมุม ม้านั่ง กระดานดำว่างเปล่า ปีศาจ ชายชรา รดน้ำต้นไม้ ทับทิม ศาล คนบ้า วิ่งจนเหนื่อยหอบ เมฆสีแดง ขอโทษ เห็นที่นารกร้าง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กำนัน ทดน้ำ ไม้เท้า เมฆลอยนิ่ง ของเน่าเสีย ปีนข้ามกำแพง กระบอกไม้ไผ่ ลอยคอ เดินบริเวณวัด ขบวนแห่ศพ เหงื่อ ประตู มาลัยดอกไม้ มารดา ตู้เหล็กใส่เอกสาร พระพุทธเจ้า ตั้งครรภ์ มุ้งขาด ตีงู นาฬิกาข้อมือ โลกแตก นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง งูขดเป็นวงกลม กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ฝันว่าส่งพัสดุ ฝุ่นเข้าตา ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ทำแว่นตาแตก กลางคืน งูเผือก ศัตรู จมูก บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น กระซิบ ตาชั่ง คบคนพาล คูคลอง หลุม ลังไม้ กบฎ อาคันตุกะ ฝังทั้งเป็น ผ้าขาว อทิตยาทรกิติคุณ ถ้วยรางวัล แต่งงาน ปลาหมึก ปล่องไฟ ทะเลาะกับเพื่อน กินเป็ด ขโมยเงิน คันศรหรือคันธนู เห็นตัวเองในกระจก ประกาศการแต่งงานของตนเอง ผู้หญิงตบผู้ชาย บันไดเลื่อน มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ทรมานคนอื่น กะละมัง กินองุ่น หิมะตกถูกตัว เด็กผู้ชายสู้กัน มีเขาบนหัว อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สกปรก ภรรยาหนี เห็นปีศาจกินคน ดับกองไฟ เล่าเรื่องตลก ภาษา สูบบุหรี่ รถเข็นศพ หูแหว่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น