ทำนายฝัน 'คูคลอง'

ฝันเห็น ฝันว่า คูคลอง ฝันว่าตกลงไปในคูคลอง หรือเดินทางด้วยพาหนะ ไปทางแม่น้ำ ลำคลอง จะได้รับความสุข เรื่องทุกข์ใจต่างๆ จะหมดสิ้นไป หากมีอาการเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'คูคลอง'

ฝันว่าตกลงไปในคูคลอง หรือเดินทางด้วยพาหนะ ไปทางแม่น้ำ ลำคลอง จะได้รับความสุข เรื่องทุกข์ใจต่างๆ จะหมดสิ้นไป หากมีอาการเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมูก ขนคิ้ว พ่อหม้าย กระสือ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ บัตรเครดิต ไก่กกไข่ นั่งบนหลังนกกระเรียน ตลับแป้งทาหน้า เสียสติ แมวออกลูก เว็จ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ชักว่าว ฆ่าตัวตาย เหาะ เพชรนิลจินดา ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ลากสัตว์ กระหายน้ำ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก กุ้งแห้ง ถอยหลัง ค่ำคืน ฮอกกี้ แคร่ ขวดน้ำ ลูกแก้ว กระดิ่ง ฌาน เรือแล่น บังสูรย์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แมว ถูกเฉือนเนื้อ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย คนรับใช้ ตีงู แมวดำ โอ่ง จน เฒ่าหัวงู ท่อนซุง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ รังดุม เมาเหล้า บ้านใหม่ อยากมีเงิน คนร้าย หญิง พัด สูบ ตกจากเครื่องบิน โรคเรื้อน ถูกสัตว์กัด ฟังเทศน์ฟังธรรม อยู่ในอาการผิดหวัง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ลำคานเสียงฉาบ ตีเหล็ก ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น งง ต่อสู้กับคนร้าย ปลูกกล้วย เชือก ครุฑ โทรศัพท์มือถือหาย คนตาย ขโมยอาหาร ถูกฉุด ได้รับรางวัล ม่านกั้นกำบังสายตา บวชชี ยมทูต ธงบนเรือ น้ำล้นเขื่อน สังข์ ตกบ่ออุจจาระ ตัวเองบ้า คิ้วตัวเองดกดำ เดินรอดราวผ้า เปลี่ยนมุ้งใหม่ งูเหลือม ขนนกสีดำ ฮองเฮา (ราชินี) เฉาก๊วย โคเข้าบ้าน ฆ่าเต่า หลุมอสรพิษ พระสถูป โล่รางวัล จับปลาช่อน พระจันทร์ เห็นไม้กระดาน นกแขกเต้า ฟองสบู่ นุ่งผ้าใหม่ แท่น สระผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM