ทำนายฝัน 'ค้นหา'

ฝันเห็น ฝันว่า ค้นหา ฝันว่าค้าหาของทั่วบ้าน ต้องระวังเจอเข้ากับเรื่องเดือดร้อน หาก ฝันว่าค้นหาของที่หายไป กำลังจะเกิดความเสื่อมเสียแก่ครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ค้นหา'

ฝันว่าค้าหาของทั่วบ้าน ต้องระวังเจอเข้ากับเรื่องเดือดร้อน หาก ฝันว่าค้นหาของที่หายไป กำลังจะเกิดความเสื่อมเสียแก่ครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดินสอ ไฮโล รังไก่ ถล่ม มดรุมเป็นกลุ่มๆ ซองจดหมายสีฟ้า ตาลปัตร ห่วงเหล็ก เบาะ ออกจากบ้าน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ทะเลาะ กระต่ายน้อย ปาก ได้ลาภ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กำลังขับรถ โกนหนวด สุกรตายเอง ยุง แบกผลไม้ แคร่ เปลวไฟ เวียนเทียน กฐิน เดินถอยหลัง กิ่งก่าวิ่งไปมา ช่างปั้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ บิน (สูงขึ้น) นั่งเรือ ม่าน บ่อน้ำ อุ้มลูกสุนัข ซาวข้าว กลืนดวงอาทิตย์ ดมกลิ่นดอกไม้ เป็นบ้า สุริยคราส ยันต์ เกาทัณฑ์ เด็กทารก เล่นไพ่ สุนัขเข้ามาเลีย ทอง ปลาทองที่ตายแล้ว เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ส่องกระจก นกนางแอ่น เรียก เที่ยวบ่อนการพนัน ปล่องไฟ จับ ขวัญ หลุม นอนกรน อากาศทึบมืดมัว โดนแทง แบกเสา ปลูกบ้าน กินถั่วต้ม บุคคลที่มีชื่อเสียง ถ่ายอุจจาระ ฟูก ไฟไหม้ในท้องฟ้า จับปลาช่อน กินโดนัท กงล้อ ขโมยเงิน โต๊ะหมู่บูชา ปลิงหลายตัว ของหวาน เสียจริต เขื่อน ฝนตกหนัก นกเขา สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ซื้อปลาทอง ฟองสบู่ หญิง เถ้าแก่ ผึ้ง จองจำ พรวนดิน ตักบาตร กินนก ความดีความชอบ ดอกซ่อนกลิ่น ท้องฟ้าสีแดง มดกัด กะโหลก เป็ดไก่ กก ตกงาน เดินเล่นบนหาดทราย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ดื่มกาแฟ เมฆสีเลือด น้ำมันก๊าด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM