ทำนายฝัน 'ค้นหา'

ฝันเห็น ฝันว่า ค้นหา ฝันว่าค้าหาของทั่วบ้าน ต้องระวังเจอเข้ากับเรื่องเดือดร้อน หาก ฝันว่าค้นหาของที่หายไป กำลังจะเกิดความเสื่อมเสียแก่ครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ค้นหา'

ฝันว่าค้าหาของทั่วบ้าน ต้องระวังเจอเข้ากับเรื่องเดือดร้อน หาก ฝันว่าค้นหาของที่หายไป กำลังจะเกิดความเสื่อมเสียแก่ครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เรือล่ม ขนตาร่วง กล่าวหา ฆ่านกกระจิบ ฝาด หูแหว่ง ฮิปโปโปเตมัส ฆ่าหมี จมูกของตัวเองยาวใหญ่ นอนเล่นกลางดิน หนีจากถ้ำ ทำนาย นกกางเขน บัวหลวง ตาหลายคู่ โกศ ใบไม้ ศีล ซองจดหมายสีฟ้า พายุ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ กระดาษสีขาว คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง จับปิ้ง กำไลข้อมือ โรงพยาบาล โบสีดำ ตัวเองร่ำรวย ภาชนะ วิดน้ำ กระเป๋าเดินทาง คัมภีร์ แฉลบ นายกรัฐมนตรี กุมารเทพ ไฟไหม้ในท้องฟ้า ตัวเองกลายเป็นนก เด็กกำลังดูดนม บอลลูน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เลือดออกทางช่องคลอด ฟองน้ำ พวงมาลัย ไส้เดือน เต่าทอง ป่า เดินทางในป่ารก งานศพ อักษรย่อ นั่งเล่น เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ ถูกมัดด้วยเชือก ขนสัตว์ ซื้อปลาทอง ปลาทองที่ตายแล้ว โลงศพ ก้น ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ถังน้ำ วงเวียน รักภรรยาตัวเอง มุดรั้วลวดหนาม เหยียบขี้ พระสงฆ์ ดัดผม กระดาษเช็ดมือ ตะปู พระพุทธบาท พูดสนทนา แสง เดินสะดุดหกล้ม รัศมี ประกาศข่าวการเกิด มือตัวเอง แพรพรรณ ลำน้ำ หุ่นโชว์เสื้อ กล้วยแฝด แฝด บิน (สูงขึ้น) ซอ ห้อง งูใหญ่ กะเหรี่ยงคอยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปล่อยนก ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น หลุม มหาสมุทรมีพายุ ฝังศพ ยกโทษให้ใครบางคน ต่างหู ฉากกั้น ถอดรองเท้า อุจจาระ ดื่มกาแฟ โบสถ์ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ก้างปลา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น