ทำนายฝัน 'ค้นหา'

ฝันเห็น ฝันว่า ค้นหา ฝันว่าค้าหาของทั่วบ้าน ต้องระวังเจอเข้ากับเรื่องเดือดร้อน หาก ฝันว่าค้นหาของที่หายไป กำลังจะเกิดความเสื่อมเสียแก่ครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ค้นหา'

ฝันว่าค้าหาของทั่วบ้าน ต้องระวังเจอเข้ากับเรื่องเดือดร้อน หาก ฝันว่าค้นหาของที่หายไป กำลังจะเกิดความเสื่อมเสียแก่ครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระจกหลากสี ดื่มน้ำ ประทัด อาคันตุกะ ธุลี ใยแมงมุม ต้นกก ข้อเท้าเจ็บ ถั่วลิสง กุ้งยักษ์ ชงชาถวายเจ้าที่ ยกโทษให้ใครบางคน กระต๊อบ จูบคนรัก จาระบี กล้วยแขก เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด คดีฟ้องร้องกัน ห่านฟ้า พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ฆ่างู ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ถ้วยรางวัล นุ่งชุดขาว เห็นตากระจกสีขาว ญาติเสียชีวิต ทะเลาะกับภรรยา เล่นการพนัน นอนกลางวัน ตัดหัว โสมสวลี ตะขาบ ปลิงดูดเลือด เสือ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ท้องเสีย กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ โจรสลัด เพศสัมพันธ์ ยุ้งข้าว บันไดสูง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ขี่ม้า คนตายในบ้าน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ฆ่าตัวตาย จอกใส่เหล้า พระปรางค์ กินยา ได้กลิ่นธูป ควันไฟ ชนะ กุ้งแห้ง ลูกประคำ จมูกหาย ช้อนเปื้อน คบบัณฑิต แกะสลักรูปปั้น ไหว้เจ้า เงินหาย ลูกแก้ว เมฆหมอก เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง แมลงสาบ ฉางข้าว กินน้ำผึ้ง ตัวเองร่ำรวย ภูเขา งูรัด ทอดแห ถังน้ำ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา องคมนตรี นอนกลับหัว กุ้งมังกร สุนัขคาบหม้อ เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ตะเกียง พระจันทร์ ที่พึ่ง งูจงอางไล่ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ประกันตัว พระเจ้าแผ่นดิน เดินทาง เบ็ดตกปลา เพชรรัตนราชสุดา มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ นกพิราบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เถียงกับคน นอนบนกองฟาง ฆาตกร หงอนไก่ มือตัวเอง ตู้รับจดหมาย เขาวงกต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM