ทำนายฝัน 'ค้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า ค้อน ฝันเห็นค้อนหรือตะปู เป็นเรื่องไม่ดี เพราะอาจมีผู้จ้องทำร้ายเรา ลับหลัง เกิดศัตรู และอาจมีเรื่องที่ทำให้ต้องเกิดความเสียหายทรัพย์สิน เงินทองและชื่อเสียง ควรระมัดระวังตัว ไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ค้อน'

ฝันเห็นค้อนหรือตะปู เป็นเรื่องไม่ดี เพราะอาจมีผู้จ้องทำร้ายเรา ลับหลัง เกิดศัตรู และอาจมีเรื่องที่ทำให้ต้องเกิดความเสียหายทรัพย์สิน เงินทองและชื่อเสียง ควรระมัดระวังตัว ไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ ในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่สุกร นาค ขบวนแห่ จระเข้ ตู้กับข้าว ตักน้ำราดตนเอง มัคคุเทศก์ ช่างแกะสลัก ศิลปิน รักเพื่อน โต๊ะทำงาน ตีงู แข็งแรง เพื่อนตาย ของที่ระลึก ผลจันทร์ ( พืช ) เดินทางไปมหาสมุทร ญาติตาย ปลาหลีฮื้อ โถส้วม ถูกโจรชิงทรัพย์ ธารน้ำ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ อุจจาระ มีดเหน็บที่เอว แมลงปีกแข็ง ถูกตำหนิ ได้เข้าร่วมในสงคราม ฝนตกปอยๆ นกนางแอ่น สินบน แว่นตาเลนส์ใส ดวงอาทิตย์ดับ ปราสาทเก่าแก่ วิ่งจนเหนื่อยหอบ กะเหรี่ยงคอยาว โลกแตก น้ำค้าง หมากรุก ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ฟันล่างหัก จับเงิน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ บริโภค ตุ๊กแก ทอดทิ้งลูกๆ ดราฟต์ ผ้าขี้ริ้ว นกกำลังจิกกัน ประกายไฟ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน จับปลา นกพิราบ สะพายย่าม อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฤาษี มองนํ้าตกกับคนรัก นำอุจจาระกลับบ้าน หญิงโสเภณี กอดตุ๊กตา กัดลิ้นตัวเองขาด ล้างเท้า นกกระเรียน น้ำท่วม ลายแทง ซองจดหมาย ผัดหน้า ผลักประตู เป็นไข้ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หิมพานต์ (ป่า) เหรียญ กระโดดจากที่สูง ห่าน รับประทานอาหาร โรคร้าย ตัดหนวดตัวเอง สนามหญ้า เข็มแทง บ้านมีช่องโหว่ โดนดึงผม ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ดมกลิ่นดอกไม้ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ญาติทำความผิด คนขี้โม้ บานไม่รู้โรย จมูกแหว่ง เลือกผัก ธงบนบ้าน ชนะ ของโบราณ ปีศาจหลายตน จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งมหาของ ฉิ่งฉาบ เถ้าแก่ จักรพรรดิ บุพการี ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM